Home · Antiquarian Books: Search our stock / Søg
Own Publications: Books | Jazz-CDs | LyrikCD-er | Articles · About The Booktrader


DANISH TOPOGRAPHY / DANSK TOPOGRAFI
 
SUBJECT INDEX / EMNER
ORDER FORM / BESTILLING

30840 ACADEMIA SORANA. Kloster - Akademi - Skole. Gyldendal 1962. 4to. 216 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. - Velholdt. Frimærke med akademibygningen som motiv indklæbet på titelbladet og stemplet på udgivelsesdatoen (akademiets 400-årsdag, 1986). DKK 125

84056 AMAGERBOGEN. Redig. af A. Kierulff Jensen. Danske Byer og deres Mænd 1939. Stor 8vo. 423 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 200

3854 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. helbind af blankpoleret kalv, uden smudsomslag. - Navn på smudstitelblad. DKK 200

15772 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. halvlæder, omslag med lette brugsspor. DKK 200

19678 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. shirting, med omslag. DKK 150

82076 ANDERSEN, C. CHR.: Kjøbenhavns Slot. H. Hagerups Forlag 1902. Folio. 30 s. + 15 tavler. Orig. kart. DKK 500

8240 ANDERSEN, ELLEN: Danske bønders klædedragt. Carit Andersens Forlag 1960. 536 s. Illustr. Orig. halvlæder, med smudsomslag. DKK 300

46023 ANDERSEN, ELLEN: Danske bønders klædedragt. Carit Andersens Forlag 1960. 536 s. Illustr. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. DKK 250

2198 ANDERSEN, ELLEN: En jysk herregård. Nationalmuseet 1983. 143 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100
Om Serridslevgård, nord for Horsens.

43445 ANDERSEN, JENS: Atlantvolden fra Agger til Bulbjerg. Blåvandshuk Egnsmuseum 1999. 136 s. Illustr. Orig. kart. DKK 110

30220 ANTHONISEN, BENT BÅGØE: Hanstholm-fæstningen. Festung Hanstholm. Ringkøbing, Bollerup Boghandels Forlag, 1985. 4to. 100 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 125

46016 ANTONIEWITZ, WILHELM VON: Slægten fra Birket Mølle. Mølleejer Rasmus Pedersen Møller og hans efterslægt. Privattryk. 1942. 92 s. + plancher. Med foromslag i privat halvlæder. DKK 300

22361 ARENTOFT, ESKIL: De spedalskes hospital. Udgravningen af Sankt Jørgensgården i Odense. Odense Bys Museer 1999. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

76217 BECH, SVEND CEDERGREEN: Københavns historie gennem 800 år. P. Haase & Søns Forlag 1967. 641 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

40038 BECKER-LARSEN, KLAVS: Tunestillingen. Feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt. Roskilde Museums Forlag 1986. 4to. 296 s. + upagineret kortmappe. Orig. lærredsbind, med smudsomslag. DKK 300

51989 BEGTRUP, JOACHIM: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd. Odense, S. Hempel, 1823. XVI,224 s. + foldetavle. Ubeskåret med (nusset) foromslag i nyere shirting. Titelblad mangler. Tilegnelsesblad, foromslag og første side repareret. Foldetavlen i fotokopi. Exlibris. DKK 300

59469 BENSON, HARRY. - LORING, JOHN: Tivoli Gardens. Edited by Andrea Danesø. New York, Harry N. Abrams, 2007. 4to. 240 pp. Illustr. with color photos by Harry Benson. Publisher's boards, in jacket. DKK 200

30100 BERG, RASMUS: Bagersvenden i Fortid og Nutid. Dansk Andels Trykkeri 1942. 279 s. + plancher. Privat shirting. DKK 150

16618 BERGMARK, MATTS: Lægekunst, tro og overtro. Dansk bearbejdelse ved Harald Nielsen. Politikens Forlag 1968. 400 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 75

2332 BERNTSEN, ARENT: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed. [1656]. Fotografisk optryk. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1971. (24),652,(50) s.+ 1 tavle. Orig. kart. DKK 300

24495 BERTOUCH, RUDOLPH: Menigmands Minde. Motiver og mestre bag vore folkelige gravminder, især på Lolland-Falster. Maribo, J.R. Deins Boghandel, 1971. 400 s. Stor 8vo. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Forperm let gulnet. DKK 145

11212 BEVARINGSPLAN RØNNE. Udgivet af Det særlige Bygningssyns Sekretariat. 1967. 4to. 71 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 75

88398 BJERREGAARD, RITT: Mit København. Gyldendal 2005. Lille 4to. 208 s. Illustr. Orig. kart. DKK 120

24271 BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald. Redig. af Ella Jensen. Herning, Blicher-Selskabet, 1978. 273 s. Heftet. DKK 100

71063 BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald. Ny udgave ved Søren Vasegaard. Woel's Boghandel og Antikvariat 1930. XVI,208 s. Ubeskåret med omslag i pænt privat halvlæder (Henning Edel Hansen). - Exlibris. DKK 250

9146 BLICHER, ST. ST.: Viborg Amt. [1839]. Fotografisk optryk. Historisk Samfund for Viborg Amt 1973. (8),227 s. Orig. kart. DKK 75

58892 BLIGAARD, METTE: Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis.grove To bind. Forlaget Vandkunsten 2008. 4to. 433 + 517 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. I kassette. DKK 600

52393 BO, MORTEN. - GARDE, CARL FREDERIK: Blågårds blues. Bøhms Bogtrykkeri 1971. 4to. Upagineret. Med fotos af Morten Bo. Orig. kart. DKK 400

11052 BOBÉ, LOUIS: Bogen om Frederiksberg Slot. Udgivet af Komiteen til Bevaring af Frederiksberg Slot. 1919. 4to. 94 s. Illustr. Orig. shirting med Frederik IVs monogram i gulstryk. - Særudgave i 250 nummererede eksemplarer på bedre papir, signeret af Louis Bobé. Tilskrift på forsats (flidspræmie fra Rysensteen Gymnasium). DKK 150

11340 BOBÉ, LOUIS: Sølyst. Trykt som manuskript. 1938. Lille 4to. 26 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

4625 BOBÉ, LOUIS, og CHR. AXEL JENSEN: Liselund. Udgivet af Foreningen af 3. December 1892. København 1918. Folio. 58 s. + 66 fotos og 56 opmålingstavler. Ubeskåret med omslag i halvbind af ufarvet niger med ophøjede bind og blindtrykte dekorationer (Karen Thygesen Holm) - Trykt i 620 ekspl. - Svag skjold nederst på ryggen. Stedvis let gulplettet. DKK 2.500

75788 EN BOG OM NYHAVN. Redig. af Gert Munch. Rosenkilde og Bagger 1963. 87 s. + to foldetavler. Illustr. af Ib Spang Olsen. Orig. kart. DKK 100

33026 BOGEN OM ALS. Redig. af Robert Huhle. Aabenraa, Danskerens Forlag, 1956. 4to. 591 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 300

11030 BOGEN OM DYREHAVEN. Redig. af Niels Blædel m.fl. Rhodos 1970. Tvær-4to. 359 s. Rigt illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150
Med bidrag af Per Kirkeby, P.V. Glob, Iørn Piø, Klaus Rifbjerg, Axel Steensberg m.fl.

38051 BOGEN OM DYREHAVEN. Redig. af Niels Blædel m.fl. Rhodos 1970. Tvær-4to. 359 s. Rigt illustr. Orig. halvlæder, med smudsomslag. DKK 200
Med bidrag af Per Kirkeby, P.V. Glob, Iørn Piø, Klaus Rifbjerg, Axel Steensberg m.fl.

83442 BOGEN OM DYREHAVEN. Redig. af Niels Blædel m.fl. Rhodos 1970. Tvær-4to. 359 s. Rigt illustr. Orig. halvpergament, med smudsomslag. DKK 200
Med bidrag af Per Kirkeby, P.V. Glob, Iørn Piø, Klaus Rifbjerg, Axel Steensberg m.fl.

26365 BOGEN OM FREDERIKSBORG AMT. Redig. af Jørgen Andersen. Hillerød 1969. 4to. 456 s. Illustr. Orig. kart. - Tilskrift på forsats. DKK 200

7269 BOGEN OM SKIVE. Redig. af Charles Thiesen. Skive Folkeblads Bogtrykkeri 1926. (8),550 s. Illustr. Orig. halvlæder; en lille afskrabning på ryggen, ellers fin. DKK 300
Tekster af Carl Hansen, J.C. Hansen, Niels P. Bjerregaard, Marie Bregendahl m.fl.

79801 BOGEN OM SKIVE. Redig. af Charles Thiesen. Skive Folkeblads Bogtrykkeri 1926. (8),550 s. Illustr. Orig. helskind. - Navn på friblad. DKK 300
Tekster af Carl Hansen, J.C. Hansen, Niels P. Bjerregaard, Marie Bregendahl m.fl.

54818 BOKKENHEUSER, KNUD: Det gamle København. To bind. H. Hagerups Forlag 1919. 375 + 412 s. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder af ufarvet niger med blindtrykte rygornamenter. DKK 300

31391 BOLVIG, AXEL: Altertavlen i Roskilde Domkirke. Gyldendal 1997. 166 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

89068 BOLVIG, AXEL: Altertavlen i Roskilde Domkirke. Gyldendal 1997. 166 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Stempel på forsats. DKK 100

30030 BOLVIG, AXEL: Kalkmalerier omkring Øresund. Sesam 2000. 244 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

31037 BONDEGÅRD OG MUSEUM. Frilandsmuseernes teori og praksis. Rapport fra seminar i anledning af Frilandsmuseets 100-års jubilæum 1997. Redig. af Mette Skougaard og Jesper Herbert Nielsen. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1998. 203 s. Illustr. Heftet. DKK 100

70815 BONDEGÅRDE I DANMARK. Udgivet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Svenstrup, Skib Forlag, 2002. 4to. 160 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150
Ikke et ord får man om hvem, der har skrevet tekten.

45389 BORNHOLMERNES LAND. Øen i Øst. 2 bind. Redig. af H. Hjorth. Rønne, Bornholmerens Forlag 1944. 4to. 320 + 379 s. + tavler og et foldekort. Illustr. Orig. halvlæder. - Rygge med lette slidspor. DKK 400
Med bidrag af bl.a. Vilhelm Grønbech og Lars Rostrup Bøyesen.

25136 BORNHOLMS FUGLE. Redig. af Benny Génsbøl. Herluf Andersens Forlag 1973. 4to. 400 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 150

77394 BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 157-1770. 2. udgave (fotogr. optryk). Grønholt Pedersens Forlag 1965. 4to. 159 s. + plancher. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

3923 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby gennem Ny-København. Hamlet 1986. 4to. 100 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

3927 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i grænselandene Sønderjylland og Bornholm. Hamlet 1982. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8296 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Københavns opland fra Dyrehaven til Dragør. Hamlet [1986]. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8301 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Nørrejylland. Mors - Salling og Himmerland. Hamlet 1984. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8297 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Sydjylland fra Kongeåen til Skjern. Hamlet 1983. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8300 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Vest- og Sydsjælland. Hamlet 1980. 4to. 112 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8298 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby på Nord- og Midtfyn. Hamlet 1979. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8295 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby på Sydfyn Langeland Tåsinge Ærø og Samsø. Hamlet 1979. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

82082 BRUUN, JOHAN JACOB: Novus Atlas Daniæ. Genudgivet med efterskrift af Svend Cedergreen Bech. Rosenkilde og Bagger 1970. Folio (26 s.) + 50 prospekter. Orig. halvlæder. DKK 300

12803 BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi. Tre bind. Rosenkilde og Bagger 1985-86. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 600

83325 BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik. Fire bind. Rosenkilde og Bagger 1978-80. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Navn på forsats, ellers som ny. DKK 2.000

59989 BYENS ADELSGÅRDE OG PALÆER. Norden 1720-1800. Redig. af Britta Andersen og Pernille Roholt. Skippershoved 2008. 4to. 159 s. Illustr. Heftet. DKK 130

33413 CARLSEN, FRANZISKA: Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn. To bind. [1876-78]. Fotografisk optryk. Udg. af Carlsen-Langes Legatstiftelse [1985]. (12),308 + (12),208 s. Heftet. - Navn på titelblad. Omslag med lette brugsspor. DKK 200

40429 CHRISTENSEN, ANEMETTE S.: Middelalderbyen Odense. Viby J., Centrum, 1988. 4to. 204 s. Illustr. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 150

30764 [CHRISTENSEN, C.]: Hørsholms Historie, fra 1305 til 1875. [1879]. Fotografisk optryk. Antikvariat Richard Levin 1976. (8),384,CIII s. + illustr. og et løst indlagt forldekort. Orig. shirting, smudsomslag ganske let nusset. DKK 185

11383 CHRISTENSEN, CHR. PETRESCH: Nørresundbys Hisorie. To bind. Aalborg, Georg Schultz' Boghandel, 1921-24. (8),388 + (8),389 s. Privat halvshirting. DKK 200

29341 CHRISTENSEN, JENS: Træk af nordfynsk Landsbyliv. Optegnelser redig. af Poul Andersen. J.H. Schultz Forlag 1958. XX,124 s. Illustr. Heftet. (Udvalg for Folkemaals Publikationer; B4). DKK 75

67018 CHRISTENSEN, J.L. ØSTERGAARD: Fra museets skatkammer. Museet for Holbæk og Omegn 1997. 4to. 204 s. Illustr. Heftet. DKK 65

9161 CHRISTENSEN, NIKOLAJ: Folkeeventyr fra Kær Herred. Tre bind. Redig. af Laurits Bødker. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1963-67. LVIII,316 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 73). DKK 150

83254 CHRISTENSEN, OLE H.: Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1982. 335 s. Orig. kart. DKK 100

47366 CHRISTIANSBORG SLOT. Redig. af Kristian Hvidt m.fl. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1975. 4to. xii,415 + viii, 409 s. Illustr. Orig. kart. - Exlibris, ellers fin. DKK 400

33120 CHRISTIANSEN, OLE "BAS": Henne hos Carl og Herluf. Vindrose 1994. 143 s. Heftet. - Stempel på smudstitelblad. DKK 300

7267 CLAUSEN, H.V.: Fra Holbæk Amt. Lehmann & Stage 1918. (4),414 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

59329 CLAUSEN, V.E.: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 1565-1884. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 1985. 239 s. farveplancher. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 85). DKK 100

61556 CLEMMENSEN, CARL HENRIK: Mit København. Andet oplag. H. Hirschsprungs Forlag 1939. 256 s. + plancher med fotos af Rudolf Simonsen og A.E. Andersen. Vignetter af Ebbe Sadolin. Privat halvlæder. DKK 125

30861 CLEMMENSEN, MOGENS: Venge Klosterkirke. Udg. af H. Storck og Mogens Clemmensen. 1921. Folio. 8 s. + 11 opmålingstavler. Heftet. (Ældre Nordisk Architektur). DKK 150

85079 CLEMMENSEN, TOVE, og HANNE RAABYEMAGLE: Brede Hovedbygning 1795-1806. Nationalmuseet 1996. 4to. 284 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 150

12706 CORTZEN, JAN: Spillet om Operaen. Med Mærsk Mc-Kinney Møller i hovedrollen. People's Press 2004. Lille 4to. 181 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

11154 DAM, G.L., og H.K. LARSEN: Aakirkeby 1346-1946. Aakirkeby Boghandel 1941. 4to. 220 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation fra H.K. Larsen. DKK 150

62053 DAMSTRUP, VILLY: Eriks himmelfart. Skibe og skrøner i Nyhavn. Lynge, Bogan, 1993. 216 s. Illustr. af Ruth Rasmussen. Heftet. DKK 100

88912 DANMARK 1:100 000 Topografisk atlas. Syvende udgave. Nordisk Korthandel 2008. 4to. 224 s. Orig. kart. DKK 175

54944 DANMARKS KIRKER. Præstø Amt. Ved Chr. Axel Jensen og Victor Hermansen. To bind. Udgivet af Nationalmuseet. G.E.C. Gads Forlag 1933-35. 4to. (4),1112 s. Illustr. Pæne private halvlæderbind. DKK 600

40679 DANMARKS KIRKER. Sorø Amt. Ved Victor Hermansen og Poul Nørlund. 2 bind. Udgivet af Nationalmuseet. G.E.C. Gads Forlag 1936-38. 4to. 1336 s. Illustr. Privat halvshirting. DKK 500

37894 DANMARKS KYSTER. Redig. af Søren Olsen. Bogklubben Samtid 2000. 296 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

58634 DANMARKS TINGHUSE. Redig. af Peter Garde m.fl. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. 4to. 258 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

34147 DEN DANSKE BONDE. Kulturbilleder. Redig. af M.P. Ejerslev. Nordisk Specialforlag 1945. 4to. 228 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

57921 DANSKE GÅRDE I TEKST OG BILLEDER. Vestsjællands Amt. To bind. Sorø, Landbrugsforlaget, uden år [ca. 1991]. 4to. 479 + 375 s. Illustr. Orig. kart. - Lidt løs, som altid. DKK 600

2175 DE DANSKE HEDER. To bind. Redig. af Erick Struckmann m.fl. Udg. af Danmarks Naturfredningsforening og Det danske Hedeselskab. 1943. 4to. 352 + 402 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 250

30914 DANSKE SLOTTE OG HERREGÅRDE. Anden udgave. Redig. af Aage Roussell. Tyve bind. Hassings Forlag 1963-68. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 1.200

65107 DAVIDSEN, J.: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. Fotografisk optryk. Vinten 1977. Stor 8vo. 430 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

61062 DEBES, LUCAS: Færøernes Beskrivelse. Faksimileudgave. Udgivet af Selskabet til Udgivelse af Kildeskrifter og Studier ved Jørgen Rischel. To bind. Munksgaard 1963. 12mo. (24),367 + 180 s. + to foldetavler. Orig. kart. DKK 300

77051 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danmark set fra luften. Anden udgave. Sesam 2003. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 120

19562 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danske kirker og klostre set fra luften. Lademann 1988. Tvær-4to. 168 s. Med fotos af Hans Henrik Tholstrup. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

83255 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danske kirker og klostre set fra luften. Lademann 1988. Tvær-4to. 168 s. Med fotos af Hans Henrik Tholstrup. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

44185 DEHN-NIELSEN, HENNING: Kirker og klostre i Danmark. Redig. af Georg Vejen m.fl. Sesam 1995. 534 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

24551 DIRCHSEN, JAN: Hollænderbyen og dens mennesker. Kristeligt Dagblads Forlag 1982. 4to. 176 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 125

85482 DRESSLER, FRITZ: Bornholmerbilder. Mit Texten von Manfred Sack. Bremen, J.H. Schmalfeldt, 1978. 4to. Unpaginiert. Mit Farbenillustr. Orig. Kart., Schutzumschlag leicht fehlerhaft. - Stempel auf Titelblatt. DKK 150

5871 ELLEKILDE, HANS: Danske Højtidsskikke. Schultz Forlag 1943. 123 s. Illustr. af Povl Christensen. Orig. kart. DKK 100

41176 ELLING, CHRISTIAN: Børsen og Byen. En Billedbog. Udgivet af Grosserer-Societets Komité 1957. 4to. 32 s. + plancher. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Trykt i 800 nummererede ekspl. DKK 150

83318 ELLING, CHRISTIAN: Det gamle København. Politikens Forlag 1947. 4to. 128 s. Illustr. af Axel Nygaard. Orig. halvlæder. DKK 165

74043 ELLING, CHRISTIAN: Det gamle København. Politikens Forlag 1947. 4to. 128 s. Illustr. af Axel Nygaard. Ubeskåret med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 250

25443 ELLING, CHRISTIAN: København i Fortrolighed Copenhagen Confidentially. Berlingske Forlag 1961. 4to. 60 s. Med fotos af forf. Heftet. - Exlibris. DKK 85

66907 ELLING, CHRISTIAN, og KAI FRIIS MØLLER: Byens Hjerte og Digterens. Tekst til et gammelt Københavnskort. Det Berlingske Bogtrykkeri 1947. 4to. 79 s. + et foldekort. Orig. halvshirting, lille plet på ryggen. DKK 125

2195 ENEVIG, ANDERS: Klunsere og kræmmere. Fremad 1964. 155 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

26068 ENEVIG, ANDERS: Krucifikser i danske klosterhaver. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1996. 4to. 88 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

2197 ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Fremad 1963. 135 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

50849 ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Fotografisk optryk. Dansh Historisk Håndbogsforlag 1985. 135 s. + illustr. Heftet. DKK 100

82146 ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Fremad 1963. 135 s. + illustr. Heftet. - Uopskåret. DKK 100

10060 ENEVIG, ANDERS: Vejkrucifikser i Danmark. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1994. 4to. 143 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

23110 ENGELSTOFT, C.T.: Odense Byes Historie. (Odense 1880). Fotografisk optryk. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1978. (4),XII,607 s. + kort og illustr. Orig. kart. DKK 185

37054 ENGELSTOFT, C.T.: Odense Byes Historie. 2. udgave. Odense, Hempelske Boghandel, 1880. XII,607 s. + 6 kort og illustr. Samtidigt halvlæder. Kortene opklæbet på lærred. DKK 300

48694 ENSTED, C.J. JESPERSEN. - MANØE, SØREN: C.J. Jespersen Ensted - en tidlig dansk gårdmaler. Udgivet af Dansk Landbrugsmuseum m.fl. 2000. Stor tvær-8vo. 236 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

81227 ERICHSEN, JOHN: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavns bydel 1749-1760. Lokalhistorisk Afdeling 1972. 236 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 120

78743 ERICHSEN, L. MYLIUS: Den jydske Hede før og nu. Gyldendalske Boghnadels Forlag 1903. 4to. (10),520 s. Illustr. af Valdemar Neiiendam. Komponeret shirtingsbind. - Exlibris. Kapitæler med lette brugsspor, ellers et fint eksemplar. DKK 500

7115 ERICHSEN, L. MYLIUS: Den jydske Hede før og nu. Fotografisk optryk. Hernovs Forlag 1993. 4to. (14),524 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

82057 ERMEN, EDUARD VAN, og ERIK VAN MINGROOT: Danmark og det øvrige Norden i gamle kort og stik. Oversat af Inge Bielefeldt. Borgen 1987. Folio. Med tekstillustrationer og 74 farvegengivelser af gamle kort. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 300

40716 ERNST, HELGE: Bornholmermalerne og malere på Bornholm. Herluf Stockholms Forlag 1984. 4to. 168 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

54392 ERSLEV, ED.: De tre nordiske Rigers Geografi. C.A. Reitzels Forlag 1863. (6),123 s. + koloreret foldekort. Halvshirting. - Gamle navnetræk på forsats. DKK 125

59071 FABER, KIM, og HANNE FALL NIELSEN: Både og. Københavnernes havn fra A til Å. Politiken 2001. Lille 4to. 286 s. Illustr. Heftet. DKK 150

57599 FABRICIUS, JACOB, DEN YNGRE: Optegnelser 1617-1644. Udgivet ved A. Andersen. Historisk Samfund for Sønderjylland 1964. Stor 8vo. XVI,480 s. Orig. kart. DKK 130

9204 FEILBERG, H.F.: Sjæletro. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1914. 219 s. + 1 illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 10). DKK 125

9189 FELDBORG, A. ANDERSEN: Denmark Delineated; or, Sketches of the Present State of That Country. [Edinburgh 1824]. Photographic reprint. Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 1976. (4),x,36,104,116,64,(2),74 pages + illustr. Publisher's boards. DKK 150
Geographically restricted to Sealand and Copenhagen, the book also contains chapters on Danish art and literature.

19836 FOLKETRO. Redig. af Nils Lid. J.H.Scultz Forlag 1935. (8),171 s. Heftet. (Nordisk Kultur; XIX). - Lille navn på inderomslag. DKK 100

76677 FRANDSEN, KARL-ERIK: Tårnby landsby - historie og bygningsregistrant. Privattryk. 1989. Tvær-4to. 116 s. Illustr. Heftet. DKK 150

83485 FRIIS, ACHTON: Danmarks store Øer. To bind. Anden udgave. Grafisk Forlag 1962. 4to. 364 + 520 s. + plancher. Illustr. af Johannes Larsen, Knud Kyhn, Andreas og Achton Friis. Orig. rødt halvlæder med guldsnit foroven. - Rygge med svag farveforskel, ellers fint sæt. DKK 500

88662 FRIIS, ACHTON: De danskes Øer. - De Jyders Land. - Danmarks store Øer. Syv bind. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1926-37. 4to. Illustr. af Johannes Larsen og forfatteren. Orig. rødt halvlæder. Nogle rygge en anelse skjoldede, ellers et udmærket sæt af førsteudgaven. DKK 1.500

2426 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Gyldendal 1932. 4to. 476,(6) + 322 s. + plancher og foldekort. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Pænt privat halvlæder. DKK 800

42390 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Gyldendal 1932. 4to. 476,(6) + 322 s. + plancher og foldekort. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. halvlæder. - Exlibris. DKK 800

51096 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Tredje udgave. Grafisk Forlag 1980. 4to. 511 + 335,13 s. + plancher. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. olivengrønt kunstlæder med guldsnit foroven. Med smudsomslag i kassetter. - Som ny. DKK 400

53339 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Anden udgave. Grafisk Forlag 1962. 4to. 511 + 335,13 s. + plancher. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. blåt kunstlæder. DKK 400

9179 FRIIS, PETER EDVARDSEN: En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nuværende Tilstand. (Sorøe 1759). Fotografisk optryk. Rosenkilde og Bagger 1983. Lille 4to. (24),632,X s. Orig. kart. DKK 250

30683 FRIIS, STEEN: Roskilde Domkirke. C.A. Reitzels Forlag 1851. 278 s. + litografier og to foldetavler. Med foromslag i nyere shirting. - Stedvis gulplettet. Forreste fals lidet løs. DKK 150

45314 FURBO, N.CHR.: Omkring Sebberfjord. Eget Forlag 1937. 64 s. Heftet. DKK 100

51570 FØR OG NU. Historisk, topografisk Tidsskrift. Redig. af F. Zachariae. 10 årgange. 1915-23. + 2 supplementsbind (uden år). Alt der udkom. 4to. Med talrige illustr. i teksten samt plancher og kort. Ens, pæne halvlæderbind. DKK 900

61827 GAMLE HUSE I SØNDERHO. Redig. af Sys Hartmann. Udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen 1980. 4to. 239 s. + foldetavle. Illustr. Heftet. DKK 350

12703 GAMLE JYDSKE TINGSVIDNER. Samlede og udgivne med Oplysninger, Register og Ordliste af O. Nielsen. J. Jørgensen & Co. 1882. XLVIII,171 s. Samtidigt halvlæder. DKK 300

62087 GEDDES, KEITH, and GORDON BUSSEY: The Setmakers. A History of the Radio and Television Industry. London, BREMA, 1991. 464 pp. Illustr. Publisher's cloth, in jacket. DKK 120

15585 GISSEL, SVEND: Landgilde og udsæd på Sjælland. Landbohistorisk Selskab 1968. 444 s. Orig. shirting. (Landbohistoriske Skrifter; 3). DKK 200
Disputats.

21754 GISSEL, SVEND: Landgilde og udsæd på Sjælland. Udgivet af Landbohistorisk Selskab. 1968. 444 s. Heftet. (Landbohistoriske Skrifter; 3). DKK 150
Disputats.

22365 GRANDT-NIELSEN, FINN: Fynsk kirkesølv. Odense, Lokalhistorisk Forlag, 1983. 4to. 200 s. Illustr. Orig. kart. (Fynske Studier; XII). DKK 150

39001 GRAVLUND, THORKILD: Dansk Folkekarakter. Sjællændere og Jyder. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkemindesamling. Det schønbergske Forlag 1911. 124 s. Heftet, omslag med brugsspor. (Danmarks Folkeminder; 7). DKK 75

29840 GREEN, THEODOR: Børsen i København. Ugebladet Børsens Forlag 1898. (4),220 s. Privat shirting. DKK 150

11420 GUIDE TIL KØBENHAVNS BEFÆSTNING. 900 års befæstningshistorie. Redig. af Peter Thorning Christiansen. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, 1996. 239 s. Illustr. Orig. kart. DKK 300

23858 GULD FRA NORDVESTSJÆLLAND. Redig. af Mogens Schou Jørgensen. Holbæk Amts Sparekasse 1975. 4to. 247 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

2131 HANSEN, BENT: Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968. Udgivet af Frederikshavn Kommune. Frederikshavn 1968. 355 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

44792 HANSEN, C.F. - ERIK MØLLERS TEGNESTUE: Christiansborg Slotskirke. En beskrivelse af Slotskirken og dens genopførelse efter branden i 1992. Thaning & Appel 2003. 4to. 243 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

54496 HANSEN, C.F. - MØLLER, VILHELM: Mindeblade om Christiansborg Slot. Uden udgiverangivelse og årstal [1884]. 4to. [4 s.] + 4 ark med xylografier efter tegninger af Niels Wivel. Løst indlagt i orig. shirtingsmappe (øvre kapitæl let stødt). - Både tekst og billedtavler gulplettede. DKK 200
Xylografierne forestiller C.F. Hansens Christiansborg, som det oprindelig stod, branden set fra Nybrogade og Marmorbroen, samt den udbrændte ruin.

61800 HANSEN, GEORG: Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i Danmark i det 18.århundrede. Det danske Forlag 1957. 237 s. Heftet. DKK 100

77735 HANSEN, H.P.: Fra gamle dage. Rosenkilde og Bagger 1961. 216 s. Orig. kart. - Exlibris, ellers velholdt. DKK 125
Samlet udgave af: Folk bander. - Slavekrigen 1848. - Om renlighed i gamle dage. - Af brændevinens saga. - An Wåt's saga.

29098 HANSEN, H.P.: Hedebønder i tre Slægtled. Rosenkilde & Bagger 1958. 271 s. Illustr. Med foromslag i elegant papirbind med skindtitelfelt. - Et par barnestreger på omslaget. DKK 150

8025 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Ny udgave. Rosenkilde & Bagger 1962. 228 s. + illustr. Heftet. DKK 100

15828 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1941. 248 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 49). DKK 100

23924 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Ny udg. Rosenkilde & Bager 1962. 228 s. + illustr. Privat shirting. DKK 150

78226 HANSEN, H.P.: Skovlovringer. Folkeminder fra Silkeborgs Vesteregn. Udgivet af Foreningen Danmarks Fokeminder. Det schønbergske Forlag 1936. 232 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 42). DKK 150

13021 HANSEN, H.P.: Syner og varsler. Parapsykologiske fænomener. Rosenkilde og Bagger 1957. 259 s. + illustr. Heftet. DKK 125

29475 HANSEN, JACOB, og KNUD SØRENSEN: Dalum Sogns historie. To bind i fire dele. Udgivet af Dalum Kommune. Dalum 1959-68. 4to. 423 + 370 s. + foldetavler. Illustr. Heftet. DKK 250

13106 HANSEN, LAUR.: Spillemanden i dansk Folkeliv. Gamle Musikerslægter. Chr. Erichsens Forlag 1953. 208 s. Illustr. Heftet. DKK 145

23033 HANSEN, UFFE: Bakkefolk og bakkeminder. Hamlet 1977. 4to. 207 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

23813 HANSEN, VIGGO: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. C.A. Reitzel 1964. 232 s. + kort. Heftet, uden smudsomslag. DKK 100
Disputats.

22261 HARDERVIG, BENT: Det var en herlig tid. Borgen 1984. 4to. 224 s. Illustr. Heftet. - Navn på titelblad. DKK 125
Historien om Jeckels Badehotel i Skagen.

9750 HARTMANN, GODFRED: En malerisk rejse i Nordsjælland. Gyldendal 1984. 4to. 108 s. Illustr. med Ole Jørgen Rawerts akvareller fra 1800-tallet. Orig. kart., i kassette. - Tilskrift på smudstitelblad. DKK 135

77407 HARTMANN, GODFRED, og JØRGEN B. RASMUSSEN: Skipperhuset. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Bevaringsforeningen "Fredensborg" 1994. 4to. 111 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Velholdt. DKK 150

16557 HAUGBØLL, CHARLES: Børster. 2. udgave. Forlaget Fremad 1965. 150 s. + illustr. Heftet. DKK 125

45542 HAUGBØLL, CHARLES: Børster. 2. udgave. Forlaget Fremad 1965. 150 s. + illustr. Orig. kart., smudsomslag medindbundet. DKK 125

2279 HEIMBÜRGER, MINNA: Den jydske ørken. Grevas Forlag 1969. 4to. 115 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med rift. DKK 100

11353 HELLSEN, HENRY: Kapitler af Købmagergades Historie. L. Levison Junr. 1950. 4to. (8),107 s. Illustr. af Arne Ungermann. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

1271 HELSINGØR STADSBOG 1549-1556. Rådstueprotokol og bytingbog. Udgivet ved Erik Kroman. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1971. XII,343 s. Heftet. DKK 100

59971 HERREGÅRDEN. Menneske - samfund - landskab - bygninger. Bind 4: Moderne brug og bevaring. Redig. af John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen. Nationalmuseet 2006. 4to. 334 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Lille gok på ryggen, ellers som ny. DKK 300

11486 HERREGÅRDSLIV. Redig. af Ole Højrup. Bd. 7: OLE HØJRUP: Herskabet. Nationalmuseet 1982. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

11487 HERREGÅRDSLIV. Redig. af Ole Højrup. Bd. 8: OLE HØJRUP: Herregård og omegn. Nationalmuseet 1982. 4to. 215 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

80875 HILDEN, JYTTE, og CLAUS OLSEN: Slotsholmen. Magtens ø. Schultz Forlag 2006. 4to. 208 s. Illustr. Orig. kart. - Tilskrift på titelblad. DKK 85

89060 HILLERØD 1945-2006. Redig. af Kirsten Baunegaard. Hillerød Kommune 2006. 527 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

3000 HISTORISKE HUSE I DET GAMLE KØBENHAVN. Udgivet af Nationalmuseet. 1972. 4to. 264 s. + kort og planer. Illustr. Heftet. DKK 200

34248 HISTORISKE HUSE I DET GAMLE KØBENHAVN. Udgivet af Nationalmuseet 1972. 4to. 264 s. + kort og planer. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 300

3918 HISTORISKE HUSE I DRAGØR. Udgivet af Nationalmuseet. Uden år. 4to. 440 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 150

23037 HISTORISKE HUSE I GILLELEJE FISKERLEJE. Af Flemming Beyer m.fl. Udgivet af Gilleleje Museum og Nationalmuseet. 1989. 4to. 151 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

3913 HISTORISKE HUSE I HELSINGØR. Udgivet af Nationalmuseet. 1973. 4to. 240 s. + plancher. Illustr. Heftet. DKK 125

3914 HISTORISKE HUSE I LISTED FISKERLEJE. Redig. af Hanne Christensen og Robert Egevang. Udg. af Nationalmuseet og Bornholms Museum. 1981. 4to. 170 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 75

23043 HISTORISKE HUSE I NIBE. Udgivet af Nationalmuseet og Aalborg historiske Museum 1979. 4to. 89 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

23040 HISTORISKE HUSE I AABENRAA. BEVARINGSPLAN. Udarbejdet af Hans Henrik Engqvist. Udg. af Nationalmuseet. 1975. 4to. 122 s. + kort. Heftet. DKK 75

3919 HISTORISKE HUSE I AARSDALE FISKERLEJE. Udg. af Nationalmuseet og Bornholms Museum. Redig. af Hanne Christensen m.fl. 1980. 4to. 192 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

3283 HISTORISKE HUSE PÅ CHRISTIANSHAVN. Fortegnelse over bevaringsværdige bygninger fra før o. 1870. Redig. af Robert Egevang. Foreningen til gamle bygningers Bevaring 1993. 4to. 371 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

12144 HJORTH-NIELSEN, H.: Københavns Bagerlaug. Udgivet af Lauget 1933. 4to. 340 s. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. DKK 175

12316 HJORTH-NIELSEN, H.: Københavns Slagterlaug 1451-1926. J.H. Schultz 1926. 4to. 212 s. Illustr. Heftet. - Trykt i 350 eksemplarer. - Med dedikation fra oldermand Anders Jensen. DKK 150

78045 HOLBEK, BENGT, og IØRN PIØ: Fabeldyr og sagnfolk. Politikens Forlag 1967. 512 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 100

78046 HOLBEK, BENGT, og IØRN PIØ: Fabeldyr og sagnfolk. Anden udgave. Politikens Forlag 1967. 447 s. Illustr. Orig. kart. - Bind let gulnet. Tilskrift på forsats. DKK 100

79856 HOLBERG, LUDVIG: Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. Siette Deel. Udgivet af Nikolay Jonge. J.R. Thiele 1779. (16),868,(12) s. + et randkoloreret foldekort. Slidt samtidigt halvlæder. Titelbladet gulnet og repareret. Kortet med to minre rifter og et par svage småpletter. DKK 1.200
Omfatter Norge og Sverige.

4367 HOLM, H.G.F.: Sjællands yndigste Egne. 23 tegninger udført i kobberstik af Jens Holm. (1838). Reprogr. optryk. Forlaget Trajan 1968. Tvær-4to. Upag. Illustr. i farver. Orig. kart. DKK 150

27592 HOLM-PETERSEN, F.: Træk af Skibsfartens Udvikling i Svendborg Toldsted. Svendborg By 1953. 111 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 100

4504 HOLM-PETERSEN, F., og KAJ LUND: Sømænd og skibe fra Dragør. Borgen, uden år. 230 s. Illustr. Heftet. DKK 150

55855 HOUSTED, ERIK: Til rigernes forsvar gavn og bedste. Fredericia som garnisonsby i 300 år 1679. 25. november. 1979. Fredericia Garnisons 300 Års Jubilæumsfond 1979. 4to. 186 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med let slitage langs øverste kant. DKK 125

2273 H-THIIM, FLEMMING: Vore gamle privilegerede landevejskroer. Slagelse, Forlaget Børge Binderup, 1972. 207 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 125

28152 HUSE I NORDBY PÅ FANØ. To bind. Ved Hansa Larsen. Udgivet af Fanø Kommune, Miljøstyrelsen og Fredningsstyrelsen. 1986. 4to. 241 + 246 s. Illustr. Heftet. DKK 300

60704 HVIDT, ERIK: ... men mest for sjov. Nørrebros Teater 1886-2001. Forum 2001. 307 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

62042 HØJRUP, OLE: Landbokvinden. Udgivet af Nationalmuseet. Gyldendals Bogklubber 1991. Lille 4to. 278 s. Illustr. af Povl Abrahamsen. Orig. kart. DKK 175

63895 HØJRUP, OLE: Landbokvinden. Udgivet af Nationalmuseet 1966. 4to. 278 s. Illustr. af Povl Abrahamsen. Orig. kart. - Bind med brugsspor. Navn på forsats. DKK 125

28721 HØKERFORENINGEN I KØBENHAVN. En biografisk Oversigt over Høkerforeningens nulevende Medlemmer. Med en historisk Oversigt af Niels Meyn. Redig. af Hj. Jacobsen og C. Kjersgaard. H. Christensen & Søn 1933. 4to. 224 s. Illustr. Halvlæder, øvre kapitæl let beskadiget. - Navn på titelblad. DKK 250

20641 HØY, THORKILD, og JØRGEN DAHL: Danmarks søer. Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt. Strandbergs Forlag 1995. 4to. 200 s. Illustr. Orig. kart. DKK (388)     130

3395 ILDEBRANDSHUSE. Redig. af Poul Strømstad. Udgivet af Nationalmuseet. 1966. 4to. 275 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 145

6643 ILKJÆR, JØRGEN: Illerup Ådal - et arkæologisk tryllespejl. Højbjerg, Moesgård, 2000. 4to. 152 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

15780 INGVORSEN, INGVOR: Fortællinger om gammelt sjællandsk Bondeliv. Ved Henrik Ussing. Det schønbergske Forlag 1918. 192 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 20). - Navn på titelblad. DKK 125

87700 JACOBSEN, CLAUS: Brøndums Hotel. Stedet og maden. Aschehoug 2003. Lille 4to. 137 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

4501 JACOBSEN, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. H. Hagerups Forlag 1937. 304 s. + illustr. Heftet. (Det kongelige Geografiske Selskab's Kulturgeografiske Skrifter; II). DKK 150
Disputats.

26621 JANSSEN, JAN E., og ALLAN MYLIUS THOMSEN: Nørre Kvarters krønike. Nørre Compagnie 1997. 279 s. Illustr. Heftet. DKK 350

83025 JENSEN, ANNE ØRBÆK, og LISBETH AHLGREN JENSEN: Musikalsk byvandring i København. C.A. Reitzels Forlag 1995. 176 s. Illustr. Heftet. - Navn på titelblad. DKK 75

27136 JENSEN, BERNHARD: Den ædle danske idyl. Gyldendal 1960. 134 s. Ubeskåret med omslag i elegant privat halvlæder. DKK 200

84933 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Otte bind. Gyldendal 1981-87. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 600

2253 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. Gyldendal 1981. 387 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

50874 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. Gyldendal 1981. 387 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

8991 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Langelændere og folk fra Svendborgsund. Gyldendal 1982. 384 s. Illustr. Orig. kart, med smudsomslag. DKK 150

10354 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Langs Jyllands vestkyst. Gyldendal 1987. 344 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

17434 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Limfjorden. Gyldendal 1986. 343 s. Illustr. Orig. kart., lille rift i smudsomslag. DKK 150

32719 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Smålandshavet og Nakskov Fjord. Gyldendal 1981. 322 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

11505 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Smålandshavet og Nakskov Fjord. Gyldendal 1981. 322 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

6941 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Vestpå i Det sydfynske Øhav. Gyldendal 1982. 395 s. Illustr. Orig. kart, med smudsomslag. DKK 150

63371 JENSEN, NIELS: Blade af en gammel Herregaards Historie. Privattryk. Jyderup Bogtrykkeri 1954. 212 s. + foldekort. Illustr. Heftet, omslag med mindre brugsspor. DKK 200
Omslagstitel: Bogen om Kattrup.

56553 JENSEN, VIVI, og POUL DEDENROTH-SCHOU: Koldinghus. Grænseborg. Kongeslot. Ruin. Museum. Museet på Koldinghus og Thaning & Appel 2004. 4to. 117 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

88148 JENSEN-KLINT, P.V. - PETERSEN, ANNE-MARIE STEEN: Som i ét stof - en fortælling om Grundtvigskirken og dens bygmester. Gyldendal 1997. 193 s. Illustr. Heftet. DKK 125

31134 JENSEN-LYNGBYE, J.P.M.: Gjedved Höjskole og Seminarium. H.H. Thieles Bogtrykkeri 1888. Lille 4to. (6),XII,200,26 s. Illustr. Slidt halvlæder. - Gulplettet. DKK 150

27493 JEPSEN, HANS LYNGBY: Nordjylland. Gyldendal 1986. 323 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

82641 JESPERSEN, J.: Danske Gaarde i Tekst og Billeder. Fire bind. Aarhus, De forenede Bogtrykkerier, 1923-27. 4to. Orig. sort halvlæder. - Navn på titelblade. Lette brugsspor. DKK 500

38687 JOHANSEN, MARIANNE: Middelalderbyen Køge. Viby J., Centrum, 1986. 4to. 109 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

47373 DET JYSKE BRUNKULSEVENTYR. Glimt fra brunkulsområdet 1971. - Jysk klondyke. En skildring fra brunkulslejerne på den jyske hede af A. Duedahl Madsen og Eivind Sulkjær. Tjørring, Anna og Michael Jensen, 1971. 171 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 150

7915 JÆGERSPRIS SLOT og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. Redig. af Roar Skovmand. Udgivet af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris 1974. 4to. 475 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

83244 JØRGENSEN, E. LAUMANN, og P. CHR. NIELSEN: Nordsjællands skove gennem 200 år. Den Gram-Langenske forstordning. Udgivet af Direktoratet for Statsskovbruget [1964]. 4to. 176 s. Illustr. Orig. kart. - Uden kortmappe. DKK 150

26015 JØRGENSEN, H.P.: Uge sogn. Et grænsesogn igennem 1500 år. Haderslev, Modersmaalets Trykkeri, 1951. 207 s. + kort og illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

85337 KAMP, JENS: Danske Folkeminder, Æventyr, Folkesagn, Gaader, Rim. Odense, R. Nielsens Forlag, 1877. (10),428 s. + en tavle. Halvlæder. DKK 150

27363 KAYSER, KJELD: Københavnerbindingsværk. Udgivet af Nationalmuseet 1985. 320 s. Illustr. Heftet. DKK 125

61705 KIERKEGAARD, SØREN. - MØLLER, A. EGELUND: Søren Kierkegaard om sin kjære Hoved- og Residensstad, Kjøbenhavn. Forfatterforlaget Attika 1983. 117 s. Heftet. DKK 100

80426 KIERKEGAARD, SØREN. - TUDVAD, PETER: Kierkegaards København. Politiken 2004. 4to. 514 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

7282 KILDER TIL SVANEKES BYGNINGSHISTORIE. Udgivet af Nationalmuseet. Rønne, Colbergs Boghandel, 1969. Stor 8vo. 685 s. + foldekort. Illustr. Heftet. DKK 250

63279 KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728. Udgivet af O. Nielsen. Otte bind + to registerbind. G.E.C. Gad 1872-87. I ni pæne halvpluviusinbind. Et meget fint sæt. DKK 2.500

80518 KLASSICISME I KØBENHAVN. Arkitekturen på C.F. Hansens tid. Redig. af Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt. Gyldendal 1998. 4to. 220 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Velholdt. DKK 125

51047 KOFOED, H. SONNE, og N.C. STANGEGÅRD: Klippeøens Mænd fødte og førte. En Samling bornholmske Biografier. Rønne, Bornholms Tidendes Forlag, 1948. 165 s. Illustr. Halvlæder. - Exlibris. DKK 200

55133 KORNERUP, BJØRN: Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830. Frederiksborg Amts Historiske Samfund 1933. (8),288 s. Illustr. Privat shirting. DKK 200

88781 KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske Dyrefabler og Kjæderemser. Aarhus, Jacob Zeuners Bogtrykkeri, 1896. 248 s. Heftet. - Uopskåret. DKK 150

8250 KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. Anden udgave (fotografisk optryk). Otte bind. Nyt Nordisk Forlag 1980. Orig. shirting. DKK 800

16366 KRISTENSEN, EVALD TANG: Vore Fædres Kirketjeneste. Aarhus, Paa Forfatterens Forlag, 1899. 256 s. Nyere halvshirting. DKK 150

20948 KRISTENSEN, EVALD TANG. - ROCKWELL, JOHN: Evald Tang Kristensen. Aalborg 1981. XXXVIII,415 s. Illustr. Kart. DKK 125

56515 KROGH, KNUD J.: Gåden om kong Gorms grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Udgivet af Carlsbergfondet og Nationalmuseet. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1993. 4to. 271 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Vikingekongernes Monumenter i Jelling; I). DKK 250

86661 KROGH, KNUD J.: Vikingekongernes monumenter i Jelling. To bind. (Gåden om kong Gorms grav. - Hedensk og kristent). Udgivet af Carlsbergfondet og Nationalmuseet. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1993-2007. 4to. 271 + 281 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 500

59121 KROMAN, E.: Marstals Søfart indtil 1925. Udgivet af Marstal Havnekomission 1928. 351 s. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder. DKK 800

41447 KRUSE, RASMUS HENRIK. - KRISTENSEN, JOHS. E. TANG: Rasmus Henrik Kruse. Naturmaler og antikvar. Lademann 1979. Tvær-4to. 121 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. Spor af tape på forsats. DKK 150

3401 KRYGER, KARIN: Frihedsstøtten. Landbohistorisk Selskab 1986. 4to. 181 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

55164 KVÆRNDRUP SOGN. Redig. af H.C. Frydendahl og Henrik Schultz. To bind. Bind 1 (oprindelig udgivet 1943) i fotografisk optryk. Lokalhistorisk Forening Kværndrup Sogn 1993-85. 370 + 237 s. Illustr. Orig. kart. DKK 400

58323 KYST, JOHANNES: What to Do with "Farmor"? Should "The Little Home" Be the Answer. Privately printed. Copenhagen 1963. 4to. (5),116 pp. + illustr. Softcover. DKK 250
Om plejehjemmet Lillehjemmet i Brønshøj.

73799 KØBENHAVN FRA BOPLADS TIL STORBY. Redig. af Harald Jørgensen. To bind. H. Hirschprung 1948. 4to. 679 s. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder (H. Ahrenkiel). DKK 300

77707 KØBENHAVN FRA BOPLADS TIL STORBY. Redig. af Harald Jørgensen. To bind. H. Hirschprung 1948. 4to. 679 s. Illustr. Med foromslag i smukt halvlæder af mørkebrun maroquin. DKK 300

47775 KØBENHAVN FØR OG NU. Redig. af Svend Aakjær, Mogens Lebech og Otto Norn. Seks bind. Alfred G. Hassings Forlag 1949-50. 4to. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 600

14137 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 4. ALLAN TØNNESEN: Nord for Strøget. Palle Fogtdal 1988. 552 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

14138 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 1. HAKON LUND: Slotsholmen. Palle Fogtdal 1987. 376 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

39304 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 11. BJØRN WESTERBECK DAHL og HELGE GAMRATH: Bykort, prospekter og byens historie. Palle Fogtdal 1981. 325 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

79344 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 8. SVEN THOSTRUP: Holmen og orlogsværftet. Palle Fogtdal 1989. 256 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 185

14140 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 6. TOBIAS FABER: Frederiksstaden og Nyhavn. Palle Fogtdal 1989. 496 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

79634 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 5. SYS og GODFRED HARTMANN: Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder. Palle Fogtdal 1988. 536 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

59615 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bogklubudgave. Bind 5. ALLAN TØNNESEN: Fra Ny Østergade til Landemærket. Fogtdal 1997. 282 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

77878 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 5. SYS og GODFRED HARTMANN: Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder. Palle Fogtdal 1988. 536 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 150

86108 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bind 2. STEFFEN LINVALD: Gammelholm og Frederiksholm. Palle Fogtdal 1987. 354 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Smudsomslag med lette brugsspor. DKK 125

38287 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 10. ERIK WASSARD: Nørrevold, Østervold og Kastellet. Palle Fogtdal 1990. 528 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

38857 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 9. CASPAR JØRGENSEN: Vestervold falder. Palle Fogtdal 1990. 512 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

23540 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 13. HANS HELGE MADSEN: Østerbro. Palle Fogtdal 1993. 304 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 185

43184 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 12. ALLAN TØNNESEN og CLAUS M. SMIDT: Frederiksberg. Palle Fogtdal 1991. 368 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 175

8202 KØBENHAVNS HISTORIE. Redig. af Svend Cedergreen Bech m.fl. Seks bind. Gyldendal 1980-83. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Velholdt. DKK 500

7890 KØBENHAVNS HVORNÅR SKETE DET. Redig. af Lisbeth Andersen og Steffen Linvald. Politikens Forlag 1979. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

58735 KØBENHAVNS REJSE- OG TURISTBOG Vinter 1917. Udgivet af A/S Jernbanereklamen. (2),94 s. Orig. kart., ryggen defekt. DKK 200

89137 KØBENHAVNS SPORVEJE 1911 - Første August - 1936. Det Berlingske Bogtrykkeri 1936. 4to. 141 s. + plancher. Illustr. Orig. kart. - Bind minimalt plettet. DKK 250

85010 KØGE BYS HISTORIE 1288 * 1988. To bind. Redig. af Helge Nielsen. Køge Kommune og Køge Museum 1985. 4to. 416 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. Stempel og tilskrift i bind I, bind II signeret af tre bidragydere. DKK 500

19091 KAAE, BUE: Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe. Ribe, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1981. 207 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

31592 LA COUR, VILHELM: Sjællands ældste Bygder. H. Aschehoug & Co. 1927. 324 s. + foldekort. Heftet, ryg let defekt. DKK 150
Disputats.

31966 LAHDE, G.L. - BREMER, SVEND EMERSON: Om G.L. Lahdes københavnske Brandbilleder 1794-95. Dansk Biblioteks Forlag 1941. 4to. 48 s. Illustr. Orig. shirting. - Trykt i 375 nummererede ekspl. DKK 200

63553 LANDET MOD NORDVEST. Thy og Vester Han Herred. Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid. Redig. af C. Brunsgaard og Henry E. Pedersen. To bind. Forlaget Bauta 1946-47. 4to. 332 + 347 s. + plancher. Illustr. Orig. halvlæder, med den sædvanlige mindre farveforskel. - Minimal slitage af det ene binds kapitæler, elles som ny. DKK 1.500

62031 LANGKILDE, HANS ERLING: Bybillede. Et stræde i den indre by. Arkitektens Forlag 1988. 144 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125
Bogen handler om Fortunstræde.

12595 LANGKILDE, HANS ERLING: Mellem byen og Bremerholm. Beretning om Øster kvarter og et hus ved kanalen. Arkitektens Forlag 1984. 4to. 224 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

11210 LARSEN, ARNE: Læså. Bornholm fra tidernes morgen. Rønne 1959. 142 s. Illustr. Heftet. - Diskret navn på inderomslag. DKK 85

85322 LASSEN, G.F.: Documenter og Actstykker til Kiöbenhavns Befæstnings Historie. Gyldendalske Boghandling 1855. 198 s. + 4 litograferede tavler og tre foldekort. Samtidigt halvshirting, ryg beskadiget. Indvendig ren, kortene og tavlerne fine. DKK 350

79197 LAURSEN, JESPER: Historien i skoven. Skove og fortidsminder i Århus amt. Skippershoved og Århus Amtsmuseumsråd 1994. 305 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

83362 LEBECH, MOGENS: Christianshavn. Udgivet af Burmeister & Wain 1955. 4to. 252 s. Illustr. af Lars Bo. Shirting, uden smudsomslag. - Navn på forsats. DKK 125

79934 LEBECH, MOGENS: Gamle københavnske Billeder. Hassings Forlag [1950]. 4to. 319 s. Orig. rødt halvlæder. - Minimal afskrabning øverst på ryggen, ellers meget velholdt. DKK 250

79739 LEBECH, MOGENS: Gamle skibe gamle huse - en bog fra Christianshavn. Burmeister & Wain 1959. 4to. 212 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

40770 LIDEGAARD, MADS: Danske søer og vandløb fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag 1999. 267 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

15611 LIDEGAARD, MADS: Danske træer fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag 1996. 245 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 200

25364 LIND, OLAF, og ANNEMARIE LUND: Arkitektur Guide København. Arkitektens Forlag 1996. 384 s. Illustr. Heftet. DKK 100

33987 LIND, TH.: Svaneke bys historie. Svaneke, T. Platou, 1955. 4to. 208 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

84874 LINDBERG, KIRSTEN: Sirenernes stad København. By- og bygningshistorie før 1728. Bind IV: Christianshavn. Skippershoved 1998. 4to. XVI,407 s. + løst indlagt foldekort. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

30461 LINDE, PETER: Langs Kanalen. Fra Kongens Nytorv til Langebro. 1945. 173 s. Illustr. af forf. Heftet. DKK 100

61555 LINVALD, STEFFEN: Amagertorv i fortid og nutid. Vejle, Sparekassen Sydjylland, 1979. 67 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 85

9747 LINVALD, STEFFEN: Historien om en gade. Pilestrædes historie. Det Berlingske Bogtrykkeri 1966. 4to. 103 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

74859 LINVALD, STEFFEN: Landevejen i strandkanten. Fiskerlejer, lyststeder og gårde langs Øresunds kyst. Det Berlingske Bogtrykkeri 1964. 135 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

26022 LORENZEN, CHR. C.: Dannevirke og Omegn. Haderslev, Dannevirkes Bogtrykkeri, 1863. (6),89 s. + 1 kort. Ubeskåret i blankt omslag. DKK 125

49005 LÜTKEN, O.D.: Præstøe Amt. [1839]. Fotografisk optryk. Udgivet af Lokalhistorisk Samfund for Præst Amt 1983. VIII,368 s. + foldetavle. Orig. kart. DKK 125

76140 LUND, FRODE: Fynske vandmøller. 455 motiver. Odense, eget forlag, 1973. 4to. Upag. Illustr. af forf. Orig. kart. DKK 165

77733 LUND, FRODE: Sandhuse på Ærø - et topografisk bidrag. Sværup pr. Korup, Eget Forlag, 1969. 192 s. Illustr. af forf. Heftet. - Exlibris. Omslag med lette brugsspor. DKK 150

11169 LUND, OTTO J.: Enj Urtakåst. Borrinjholmska Dækt. Aakirkeby Boghandels Forlag 1933. 72 s. Tajninjer udå Oluf Høst. Heftet. - Lille navn på inderomslag. DKK 125

69942 MADSEN, LARS BJØRN: Nordkysten fra Helsingør til Munkerup. Mennesker og huse. Cicero 2003. Stor 8vo. 312 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

63640 MAJVANG, ARNE: Haslevs historie. Bind 1. Privattryk. Haslev 1967. 470 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

63638 MAJVANG, ARNE: Haslevs historie. Haslev og Freerslev sognes historie. To bind. Privattryk. Haslev 1967-72. 470 + 351 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med let slitage langs kanten. DKK 500

57263 MARCHER, AXEL: Havnet i Grøften. Mennesker jeg traf. En Samling Tivoliminder med Billeder og Biografier. Andet oplag. Arthur=Jensens Forlag 1933. 271 s. Illustr. Med omslag i privat halvshirting, uden rygtitel. - Navn på smudstitelblad. Nogle sider foldet. DKK 125

35379 MARTENSEN-LARSEN, FLORIAN: Hav fjord og handel. En studie i handelsveje i Nordjylland i tiden indtil 1850. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1986. 166 s. Illustr. Heftet. DKK 100

78058 MATTHIESSEN, HUGO: Fæstning og Fristed. Fredericia Interiører med Figurer 1760-1820. Gyldendalske Boghandel 1950. 238 s. + plancher. Heftet. DKK 100

78055 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Tredje udgave. Gyldendalske Boghandel 1944. 151 s. + plancher. Heftet. DKK 100

78056 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Anden udgave. Gyldendalske Boghandel 1934. 151 s. + plancher. Heftet. - Omslag med mindre brugsspor. DKK 100

78060 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Anden udgave. Gyldendalske Boghandel 1934. 151 s. + plancher. Privat halvshirting. - Tilskrift på smudstitelblad. DKK 100

78061 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Tiende oplag. Gyldendal 1962. 133 s. + plancher. Privat halvshirting. - Tilskrift på smudstitelblad. DKK 85

78066 MATTHIESSEN, HUGO: Snapstinget. Jydsk Termin. Marked og Mennesker. Gyldendalske Boghandel 1946. 239 s. + plancher. Ubeskåret med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 250

78068 MATTHIESSEN, HUGO: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. Gyldendalske Boghandel 1939. 220 s. + plancher. Heftet. DKK 100

4606 MATTHIESSEN, HUGO: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. Gyldendalske Boghandel 1939. 220 s. + plancher. Heftet. DKK 150

78069 MATTHIESSEN, HUGO: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. 199 s. + plancher. Med foromslag i pænt privat halvlæder. DKK 250

81129 MATTHIESSEN, HUGO. - SØRENSEN, SVEND, og JYTTE NIELSEN: Hugo Matthiessens Thisted fotograferet maj 1919. Museet for Thy og Vester Hanherred 2008. Lille 4to. 60 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

56131 MATZEN, HENNING: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie 1479-1879. To bind + tillæg. J.H. Schultz 1879. (6),X,366,(4),18 + (4),XII,380 s. Samtidigt halvlæder. - Spredte indstregninger og margennoter. DKK 500

78815 MEJER, JOHANNES. - MENSING-KRISTENSEN, AAGE: Johannes Mejers kort over Sorøegnen. Sorø lokalhistoriske Selskab 1990. 4to. 193 s. + tre foldekort. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

38362 MELCHIOR, H. B.: Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse. Paany udgivne, fra 1788 omarbeidede og fortsatte af Albert Leth. Næstved, A.P. Bangs Bogtrykkeri, 1865. XIV,491 s. + 10 litografier. Halvshirting. - Nogle gamle navnetræk på forsatsbladet. DKK 200

60847 MELLBYE-HANSEN, PREBEN, og KATIA JOHANSEN: Kongens himmel. Rosenborg 1997. 4to. 119 s. Illustr. Orig. shirting, bagsiden af smudsomslaget med en rift. DKK 150

52009 MIKKELSEN, HANS: Vor Frue Kloster. Et benediktinerkloster i Randers. Randers, Kulturhistorisk Museum, og Højbjerg, Jysk Arkæologisk Museum, 2002. 4to. 346 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

57592 MORESCO. - Aktieselskabet I. Moresco København 16. April 1856 - 1931. Privattryk 1931. 4to. 70 s. Illustr. Orig. helskind, bindet falmet. DKK 175

10423 MORTENSØN, OLE: Faaborgs skibsfart 1800-1920. Høst & Søns Forlag 1979. 204 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

9527 MORTENSØN, OLE: Sejlskibssøfolk - fra Det sydfynske Øhav. Rudkøbing, Langelands Museum, 1987. 4to. 606 s. Illustr. Orig. kart. DKK 275

61932 MOTZFELDT, HANNE MARIE: Erindringer set gennem gadespejlet. Privattryk. Ringsted 1980. 265 s. Illustr. Heftet. - Navn på forsats. DKK 100

28146 MUNK, HOLGER: Færgegaarden gennem fire hundrede aar. G.E.C. Gads Forlag 1962. 4to. 425 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

29237 MUUSMANN, CARL: Da Storkøbenhavn var lille. Jespersen & Pio 1933. 157 s. Halvlæder. DKK 125

63745 MÆLK, SMØR OG OST. Haandbog i Mejeriteknik. Redig. af N. Kjærgaard-Jensen og Harald Jensen. To bind. Alfred Jørgensens Forlag 1943. Stor 8vo. 655 + 687 s. Illustr. Orig. halvlæder. - Snit minimalt gulplettet. DKK 350

30669 MØLBY, TH., m.fl.: Snoldelev Tune. Træk af Sognenes Historie. Roskilde, Erh. Flensborgs Forlag 1939. 239 s. + kort. Illustr. Heftet. - Omslag med lette brugsspor. DKK 100

12634 MØLLER, C.F. - LIND, OLAF: Arkitekturfortællinger - om Aarhus Universitets bygninger. Aarhus Universitetsforlag 2003. 4to. 240 s. Illustr. Orig. kart. DKK 248     165

52426 MØLLER, HENRIK STEN: Forelsket i København. Kunstbogklubben 2002. Lille 4to. 271 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

83334 MØLLER, HENRIK STEN: Forelsket i København. Politiken 2002. Lille 4to. 271 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Med dedikation. DKK 150

76700 MØLLER, JAN: Borger i klunketidens København på Frederik 7.s og Christian 9.s tid. Anden, forøgede udgave. Sesam 2000. 207 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

53391 MØLLER, JAN: Dyrehaven. Forlaget Cicero 1990. 4to. 204 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med lette brugsspor. DKK 150

31281 MØLLER, JAN: Kongens nye torv. Sesam 1988. 4to. 131 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

41484 MØLLER, JAN: Købmagergade. Arnold Busck International Boghandel 1996. 107 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

12343 MØLLER, JAN: Mølleåen. Forlaget Cicero 1992. 4to. 179 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 175

67058 MØLLER, JAN: Strandmøllen. Vedbæk, Strandbergs Forlag, 1992. 4to. 135 s. Illustr. Orig. kart. - Stempel på smudstitelblad. DKK 175

10174 MØLLER, JAN: Strandvejens fiskerlejer. Forlaget Cicero 1994. 4to. 253 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med ganske let slitage langs kanten. DKK 200

66147 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Privat shirting. (Danmarks Folkeminder; 34). DKK 300

70964 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder, ryg med lette brugsspor. (Danmarks Folkeminder; 34). DKK 300

56881 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 34). - Exlibris. DKK 185

9224 MØLLER, J.S.: Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra Svangerskab til Daab og Kirkegang. Ejnar Munksgaard 1940. 603 s. Illustr. Heftet. I to halvbind. (Danmarks Folkeminder; 48). DKK 200

85447 MØLLER, PETER FRIIS, og HENRIK STAUN: Danmarks skove. Politikens Forlag 1995. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

31282 MØLLER, SVEND AAGE: Bornholms højskoleliv. Nexø, Bornholms Reklamebureau, 1993. 4to. 282 s. Illustr. Heftet. - Tilskrift på titelblad. DKK 150

48016 MAA JEG BE OM EN KÆLDERBEVÆRTNING. Redig. af Mogens V. Rasmussen. Thejls Bogtryk 1964. 175 s. Illustr. af Eiler Krag. Heftet. - Lille navn på friblad. DKK 100

52542 NATTENS KØBENHAVN. Redig. af Sverkel Biering. [Slagelse], Forlaget Børge Binderup, 1971. 170 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 100

19156 NEDERGAARD, PAUL: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste og sognehistorie (kirkelig geografi). Bind III: Fyns Stift samt Bind IV: Lolland-Falster Stift. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 1956-57. 704 + 316 s. + et foldekort. Indbundet i eet privat shirtingsbind. DKK 500

2305 NEIIENDAM, MICHAEL: Københavns Kirkeskolers Krønike. G.E.C. Gads Forlag 1941. 204 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 150

29275 NEIIENDAM, ROBERT: Forlystelsernes Allé. De frederiksbergske Teatres Historie. Udg. af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1958. 4to. 300 s. Illustr. Heftet. DKK 125

83410 NEIIENDAM, ROBERT: Forlystelsernes Allé. De frederiksbergske Teatres Historie. Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1958. 4to. 300 s. Illustr. Med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 250

73519 NICOLAISEN, CHR.: Amagers Historie. Tre bind i to dele. [1907-15]. Fotografisk optryk. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1981-82. (4),178 + (4), 224 + (2),428 s. Illustr. I to orig. kartonbind, smudsomslag med let slitage. DKK 200

11078 NIELSEN, HENNING: Det fynske Itri. En historisk-topografisk beskrivelse af Vissenbjerg sogn. Udgivet af Vissenbjerg Kommunes Kulturudvalg 1971. 216 s. + foldekort. Illustr. Heftet. DKK 125
Formålet med den for de fleste uforståelige titel er, ifølge bogens forord, "at bryde med den traditionelle lokallitteratur, der har en tendens til at blive kedelig og indadvendt".

42338 NIELSEN, NIELS: En by vokser til. Rønne 1890-1914. Rønne, Bornholmerens Forlag, 1959. (12),331 s. Illustr. Privat shirting. DKK 200

33461 NIELSEN, NIELS: En by vokser til. Rønne 1890-1914. Rønne, Bornholmerens Forlag, 1959. (12),331 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med brugsspor. - Navn på smudstitelblad. DKK 150

25888 NIELSEN, PEDER: "Pedershaab" gennem 60 Aar. Erindringer fra et langt Liv. Brønderslev Bogtrykkeri 1934. 166 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

38046 NISSEN, NIS: Københavns bybygning 1500-1856. Arkitektens Forlag 1989. 4to. 83 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

3445 NORN, OTTO: Jydsk granit. Romanske portaler og fonte. G.E.C. Gad 1968. 4to. 64 s. + 62 fotos af Lennart Larsen. Orig. lærredsbind, med smudsomslag. DKK 150

25920 NORN, OTTO, JØRGEN PAULSEN og JØRGEN SLETTEBO: Sønderborg Slot. Historie og bygning. G.E.C. Gad 1963. 4to. 221 s. + opmålingsplancher. Illustr. Heftet, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 100

57270 NYGAARD, FREDRIK: Kend København. Gyldendalske Boghandel 1928. 128 s. + foldekort. Illustr. Med omslag i privat lærredsbind, uden rygtitel. - Navn på titelblad. DKK 165

7296 NYSTRØM, EILER: Fra Nordsjællands Øresundskyst. Gyldendalske Boghandel 1938. (8),718 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 175
Samlet og revideret udgave af hans trebindsværk Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.

45591 NYSTRØM, EILER: Fra Nordsjællands Øresundskyst. Gyldendalske Boghandel 1938. (8),718 s. + plancher. Illustr. Ubeskåret med omslag i elegant privat halvlæder (Juul-Lassen). DKK 500
Samlet og revideret udgave af hans trebindsværk Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.

37178 NYSTRØM, EILER: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. To bind. Gyldendalske Boghandel 1910-13. (10),264 + (10),256 s. + plancher. Illustr. Heftet. DKK 200

83379 NYSTRØM, EILER: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. To bind. Gyldendalske Boghandel 1910-13. (10),264 + (10),256 s. + plancher. Illustr. Ubeskåret med det ene omslag bevaret i smukt nyere halvlæder. DKK 350

77833 NYSTRØM, EILER: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. To bind. [1910-13]. Fotogr. optryk. Lyngby, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1986. (10),256 s. + (6),264 s. Illustr. Heftet. DKK 175

46375 DE NÆSTEN UKENDTE. Skilderier fra 1800-årene. Redig. af Palle Friis m.fl. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1971. 96 s. Illustr. Orig. kart. DKK 85
Særudgave af Arv og Eje 1971.

3472 NØRBÆK, JENS FR.: Marmorbroen. En billedbog med tekst. Akademisk Forlag 1978. 4to. 144 s. Illustr. Heftet. DKK 100

47218 NØRLYNG, OLE: Apollons mange masker. Det kongelige Teaters udsmykining og kunstsamling. Gyldendal 1998. 4to. 305 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

30094 NØRREGÅRD, GEORG: Nykøbing på Falster gennem tiderne. Første del. Dronningernes by. Nykøbing 1977. 4to. 456 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150
Dækker perioden frem til 1820erne.

37466 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Gyldne dage og mørke nætter. Omkring Kongens Nytorv. Gyldendal 1994. 4to. 151 s. Illustr. Heftet. DKK 125

79424 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Gyldne dage og mørke nætter. Omkring Kongens Nytorv. Anden udgave. Gyldendal 2000. 4to. 151 s. Illustr. Heftet. DKK 100

17452 NØRRESUNDBYS HISTORIE 1850-1970. Redig. af Johs. E. Tang Kristensen m.fl. Udg. af Nørresundby byhistoriske Samling 1983. 4to. 441 s. Illustr. Orig. kart. - Stempel på forsats. DKK 185

63254 ODENSE AMTS STEDNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget ved Jens Kousgård Sørensen. 1969. XXXVI,361 s. + foldekort. Heftet. (Danmarks Stednavne; 14). - Enkelte noter. DKK 135

2126 ODENSE BYS HISTORIE. Udgivet af H.St. Holbeck. Odense, Hempelske Boghandels Forlag, 1926. 815 s.+ kort. Illustr. Med foromslag i et smukt privat halvlæderbind. - Exlibris. Forsatspapiret revnet i falsen, men bindet stærkt. DKK 400

49939 OLAVIUS, OLAUS: Beskrivelse over Skagen Købstad og Sogn 1787. Rosenkilde og Bagger 1975. XVI,434 s. + 6 plancher. Orig. kart. DKK 300
Fotografisk optryk af: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens Kiøbstæd og Sogn.

63307 OLAVIUS, OLAUS: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens Kiøbstæd og Sogn. Johan Rudolph Thiele 1787. XVI,434 s. + fem (af seks) kobbertavler og en foldetavle. I et smukt nyere helbind i tidens stil af marmoreret kalv. Ormehul gennem de første 24 sider, ellers et fint, rent eksemplar. DKK 3.000
Mangler tavle 1.

83330 OLESEN, PETER: København bag facaderne. Gyldendals Bogklubber 1997. 4to. 123 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

79283 OLESEN, PETER: København bag facaderne. Fjerde oplag. Borgen 1991. 4to. 123 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

52177 OLESEN, PETER: København i haver og parker. Gyldendals Bogklubber 1993. 4to. 121 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

22995 OLESEN, PETER: København i haver og parker. Gyldendal 1993. 4to. 121 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Svag skjold på forperm. DKK 100

79427 OLESEN, PETER: København i haver og parker. Gyldendal 1993. 4to. 121 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

79300 OLESEN, PETER: København med fantasi. Andet oplag. Borgen 1992. 4to. 127 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

83332 OLESEN, PETER: København med fantasi. Andet oplag. Borgen 1992. 4to. 127 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Navn på forsats. DKK 125

42774 OLESEN, PETER: København mellem husene. 5. oplag. Borgen 1993. 4to. 123 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

83331 OLESEN, PETER: København ved havnen. Gyldendals Bogklubber 1992. 4to. 120 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. - Navn på forsats. DKK 125

79282 OLESEN, PETER: København ved havnen. Gyldendal 1992. 4to. 120 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

62074 OLESEN, PETER: Lys eller ej. København og Paris, når mørket falder på. Thaning og Appel 2004. Stor tvær-8vo. 104 s. Med fotos af Torben Petersen. Orig. kart. DKK 100

44501 OLSEN, IB SPANG, HANS HELGE MADSEN og EYVIND DREJER: Skudehavnen byens hjerte. Lamberth 1995. 4to. Upagineret. Med farvefotos samt tegninger af Ib Spang Olsen. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

25587 OLSEN, SØREN: Danmarks købstæder. 144 købstæder og andre gamle byer. Politikens Forlag 2000. 320 s. Illustr. Orig. kart. DKK 145

79545 OLSEN, SØREN: Politikens store Danmarksbog. Politiken 2003. 4to. 425 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

63302 OPPERMANN, A.: Træ og andre Skovprodukter. August Bangs Forlag 1911-16. VIII,470 s. Privat shirting. - et par sider med blyantsnoter. DKK 250

84623 OUTRUP SOGN INDTIL 1935. - OUTRUP SOGN EFTER 1935. Ialt to bind. Nr. Nebel, Blåbjerg Egnsmuseum 1995. (8),480 + 335 s. Illustr. Orig. kart. - Omslag med illustrationer af Otto Frello. DKK 250
Bind 1 er fotografisk optryk af H.K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester Horn Herred fra 1935.

64875 OVER ØRESUND FØR BROEN. Svenskere på Københavnsegnen i 300 år. Redig. af Elisabeth Bloch m.fl. Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, LASK, 2000. 303 s. Illustr. Heftet. DKK 200

9187 PALUDAN, PEDER: Beskrivelse over Staden Kallundborg tilligemed Hans Jacob Paludans Levnetsbeskrivelse. (1788). Fotogr. optryk. Rosenkilde & Bagger 1977. (16),LXXXVIII,297 s. + kort og planche. Orig. kart. DKK 150

83247 PEDERSEN, AXEL H.: Birketing i gl. Københavns Amt 1521-1965. Juristforbundets Forlag 1968. XIV,400 s. Heftet. DKK 100

22304 PEDERSEN, ELSEBETH NØRGAARD: Schumachers Gård. Bredgade 30. Besiddere Beboere Begivenheder. G.E.C. Gad 1981. 149 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

29211 PEDERSEN, KENNO: Strandvejen set på gamle postkort. Helsingør, Mordisk Forlag, uden år. Tvær-8vo. 136 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 125

82067 PEDERSEN, KENNO, og LARS BJØRN MADSEN: Det gamle Nordsjælland med samtlige træsnit fra Illustreret Tidende. Hellerup, Dansk Bladforlag, uden år. Tvær-folio. 159 s. Med talrige helsides gengivelser af xylografier fra c.1860-1885. Orig. kart. - Minimal plet på bagperm, ellers fin. DKK 250

3645 PEDERSEN, LAURITS: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1926. 4to. 464 + 464 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 600

21907 PEDERSEN, LAURITS: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1926. 4to. 464 + 464 s. Illustr. Smukke originale halvbind af okselæder. DKK 900
Eksemplar på krideret papir.

86034 PEDERSEN, LAURITS: Haandværksskik i helsingørske Lav. Helsingør, Jens Møller, 1918. Stor 8vo. 198 s. Illustr. Pænt sort halvlæder med overtræk af batikpapir. - Trykt i 150 ekspl. DKK 375

46146 PEDERSEN, LAURITS: Københavns Garverlavs Bog. Udgivet af Københavns Garverlav 1935. 4to. 339 s. Illustr. Halvlæder, rygge med mindre slidspor. DKK 300

58557 PEDERSEN, STIG A. SCHACK, og KAJ STRAND PETERSEN: Djurslands geologi. Anden udgave. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 2000. 4to. 96 s. Illustr. Orig. kart. - Vedlagt foldekort. DKK 200

77055 PETER, BRUCE: Museet i Dokken. Stockholm, Arvinius + Orfeus, 2014. Lille 4to. 207 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

31635 PETERSEN, BERTEL: Som jeg husker det - erindringer fra en amagergård. Dragør 1990. 4to. 175 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

26358 PETERSEN, GUNVOR: Dragør Lodseri 1684-1984. Udgivet af Dragør Lodsforening. 1984. 175 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

53363 PETERSEN, JENS A.: Vallensbæk. Vallensbæk Kommune 1977. 4to. 313 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 125

85019 PETERSEN, STEEN ESTVAD: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. Udgivet af Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur 1980. 4to. 458 s. Illustr. Vedlagt kort. Orig. kart., smudsomslag med mindre brugsspor. DKK 200

84560 PETERSEN, SØREN RYGE: Landet og året. Gyldendal 1995. 174 s. Illustr. Heftet. - Stempel på smudstitelblad. DKK 85

89178 PIHL, ROGER: Guide til Danmarks bjerge. Introite! Publishers 2005. Tvær-8vo. 348 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

82295 PIØ, IØRN: Den nye jul. Sesam 1992. 119 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

28154 PIØ, IØRN. - Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø. Redig. af Else Marie Kofod og Ekse K. Mathiesen. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 1997. 370 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

48666 PIØ, JØRN: Den gamle jul i tekster og billeder. Tredje udgave. Sesam 1999. 119 s. Illustr. Orig. kart. DKK 135
Omslagstitel: Julen - før og nu.

42077 PONTOPPIDAN, ERICH: Den danske Atlas. Fotografisk optryk. Syv bind i ni dele. Rosenkilde og Bagger 1969-72. Lille 4to. Med talrige foldetavler. Orig. halvlæder. Velholdt. DKK 1.500

80519 PONTOPPIDAN, ERIK: Origines Hafnienses Eller Den Kongelige Residentz=Stad Kiøbenhavn. (1760). Fotografisk genoptryk med efterskrift af Svend Cedergreen Bech. Rosenkilde og Bagger 1973. 4to. (36),512,12 s. + plancher. Orig. halvlæder. DKK 400

78385 PONTOPPIDAN, ERIK: Origines Hafnienses Eller Den Kongelige Residentz=Stad Kiøbenhavn [...] Trykt hos Andreas Hartvig Godiche 1760. (32),512 s. + 13 af 14 kobberstukne foldetavler. Pænt 1800-tals halvlæder. Forreste fals lidt løs. Lille rift i den første tavle. Ellers et rent og velholdt eksemplar. - Tavle 14 mangler. DKK 2.500

10435 PORT OF COPENHAGEN. Issued by The Port of Copenhagen Authority. Copenhagen 1949. 4to. 232 pp. + maps. Publisher's boards. DKK 200

61978 PÅ OPDAGELSE I KULTURLANDSKABET. Redig. af Vivian Etting. Gyldendal 1995. 4to. 301 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

84628 QVESEL, POUL: De syv sogne - Blaabjerg kommune 1935-1995. Nr. Nebel, Blaabjerg Egnsmuseum, 1996. 270 s. Illustr. orig. kart. DKK 100

32836 RABJERG, HAAKON: Sognekirker og Præster i Rönne og Knudsker. Rønne, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, 1944. 160 s. Illustr. Heftet. - Omslag med brugsspor. Snit let plettet. DKK 100

28718 RANDERS KØBSTADS HISTORIE. Redig. af Povl V. Spreckelsen. To bind. Udg. af Randers Byraad 1952. 4to. XII,(6),777 s. Illustr. Orig. halvlæder, rygge med let slitage. DKK 350

84630 RASMUSSEN, ALAN HJORTH: En udmærket bekvem fiskeplads ... Årstidsfiskeriet fra Nymindegab og Holmsland Klit i 1800-årene. Foreningen Danmarks Folkeminder / Museet for Varde By og Omegn, 2006. 4to. 312 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

64922 RASMUSSEN, ANNA WILLIAM: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke. Kristeligt Dagblads Forlag 1968. 209 s. Illustr. Heftet. DKK 125

47204 RASMUSSEN, HOLGER: Hattens rette brug. Hue, hat og hætte i kulturhistorien. Nyt Nordisk Forlag 1990. 176 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

39243 RASMUSSEN, HOLGER: Limfjordsfiskeriet før 1825. Udgivet af Nationalmuseet 1968. 4to. 517 s. Illustr. Heftet. - navn på smudstitelblad. DKK 135

81931 RASMUSSEN, LARS (1837f.): Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk Bondeliv efter Lars Rasmussens Skildring. Ved Fr. Lange Grundtvig. Ny udgave. Nyt Nordisk Forlag 1981. Tvær-4to. 357 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

9135 RASMUSSEN, PETER BAK, og JENS PETER MUNK: Skulpturer i København. Borgen 1999. 4to. 233 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 200

86194 RASMUSSEN, PETER BAK, og JENS PETER MUNK: Skulpturer i København. Borgen 1999. 4to. 233 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med brugsspor. DKK 150

27243 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. Anden udgave med efterskrift af Peder Boas Jensen. G.E.C. Gads Forlag 1994. 367 s. Illustr. Heftet. DKK 125

27665 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. Andet oplag. G.E.C. Gad 1969. 322 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 125

30241 RASMUSSEN, VIGAND DANN: Nørrejyske jernbanebyer. Aarhus Universitetsforlag 1981. 144 s. Heftet. DKK 85

43793 REICH, EBBE KLØVEDAL: Drag ind ad disse porte. 14 beretninger om kirkerne i den indre by. Gyldendals Bogklubber 1997. 278,16 s. Illustr. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 125

36441 REIMER, CHRISTINE: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde. Fem bind. Odense, Rasmus Hansens Boghandels Forlag, 1910-19. I to smukke private halvlæderbind. DKK 850

56436 REINHARDT, C.E.F.: Det kjøbenhavnske Kommunitets Historie i kort Oversigt. J.H. Schultz 1869. 96 s. Orig. kart. - Let gulplettet. Navn og exlibris på forsats. DKK 125

26327 RESEN, PEDER HANSEN: Atlas Danicus. Århus Stift. Redig. af Helge Søgaard. Universitetsforlaget i Aarhus 1967. 159 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

82078 RESEN, PEDER HANSEN. - Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen Atlas Danicus 1677. Udgivet med efterskrift og kommentarer af Ib Rønne Kejlbo. Rosenkilde og Bagger 1974. Folio. (8),49 s. + 109 tavler. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 400

29391 RIBE BISPESÆDE 948-1948. Redig. af C.I. Scharling m.fl. Samlerens Forlag 1948. 302 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

54744 RICHARDT, JOACHIM FERDINAND: Prospekter af danske herregårde. Udgivet af Flemming Jerk og Barbara Marcus-Møller. To bind. Forum 1976. Tvær-4to. 205 + 311 s. Med tontrykte gengivelser af Richardts litografier. Orig. shirting, i kassette. - Trykt i 950 nummererede eksemplarer. DKK 750

28235 RINGE, NIELS: Fynske herregårde - set af Niels Ringe. Udgivet af Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse 1999. 4to. 120 s. Illustr. Orig. kart. - Velholdt. DKK 100

23449 ROEPSTORFF, THORKILD: Operahuset i København. Nyt Nordisk Forlag 1970. 139 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Øverste snit let plettet. - Vedlagt brev fra forf. DKK 145

27686 ROLSTED, JOHS.: Søby klondyke. Bendt Thuesens Forlag 1975. 205 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med brugsspor. DKK 150

62045 ROSEN, ANTON. - Rosenhuset. Redig. af Realea, Carsten Thau og Hans Scheving. Realea 2010. 132 s. Illustr. Heftet. - Indsat en lille bog om Københavns Byggestyring. DKK 150

9158 ROSSEL, SVEN HAKON: Den litterære vise i folketraditionen. 2 bind. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1971. 268 + 40 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 81). DKK 100

79544 RØRBYE, BIRGITTE: Kloge folk og skidtfolk. Kvaksalveriets epoke i Danmark. Politikens Forlag 1976. 282 s. Illustr. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 100

65542 RØRDAM, HOLGER FR.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen. Med Tillæg af forhen utrykte Dokumenter og Aktstykker. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1859-63. (2),382,240 s. + to stålstukne plancher. I eet samtidigt halvlæderbind. Øvre kapitæl stødt. Navn på forsats. Plancherne gulplettede. DKK 200

54923 RAABYEMAGLE, HANNE: Christian VII's Palæ, Amalienborg. To bind. Christian Ejlers' Forlag 1999. Folio. 628 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 350

84930 SANDFELD, GUNNAR: Fra en helt anden tid. Struers udvikling fra næsten ingenting til næsten købstad 1855-1900. Struer Museums Forlag 1955. 381 s. Illustr. Heftet. - Foromslag let stødt, ellers fin. DKK 150

29058 SCHORN, W.: Da Voldene stod. Erindringer. Gyldendalske Boghandel 1905. (8),292 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 150

46599 SEEBERG, PETER: Tingenes spejl. Museumstekster 1960-1997. Redig. af Marianne Bro-Jørgensen m.fl. Højbjerg, Forlaget Hikuin, 2001. 239 s. Heftet. DKK 100

46215 Sesams Museumsguide. Øst-, Vest- og Sydjylland. Fra Århus til Tønder. Sesam 2003. 160 s. Illustr. Heftet. DKK 100

40225 SESTOFT, LEIF: Drømmen om Danmark. Det danske Flensborgs blomstring og fald 1830-1875. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2002. 370 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

30227 SKAFØGAARDS ADKOMSTBREVE OG JORDEBØGER 1647-1797. Udg. af Knud J.V. Jespersen. Hornslet Bogtrykkeri 1975. 152 s. Illustr. Heftet. DKK 100

61953 SKEEL, INGEBORG. - GREGERSEN, HANS: Ingeborg Skeel til Voergård. Forlaget Grebo 1984. Stor 8vo. 84 s. Illustr. Heftet. DKK 100

34401 SKOV, AKSEL: Gamle huse på Rømø. Borgen 1992. 4to. 109 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

9143 SKOVGAARD, P.N.: Beskrivelse over Bornholm. (1804). Fotografisk optryk med efterskrift af Finn Jacobsen. Rosenkilde og Bagger 1975. XII,412,23 s. Orig. kart. DKK 100

7405 SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Det indvundne Danmark. Udgivet af Det danske Hedeselskab. Gyldendal 1966. 498 s. + kort. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

12322 SKAARUP, JØRGEN: Yngre stenalder på øerne syd for Fyn. Rudkøbing, Langelands Museum, 1985. 4to. 491 s. + 6 løse foldekort. Illustr. Orig. kart. DKK 400

40471 SMEDEN. Kulturbilleder fra tiden omkring århundrede. Redig. af David Yde-Andersen. Udgivet af Nationalmuseet. Hassings Forlag 1952. 341 s. + illustr. Halvlæder. DKK 165

26478 SMIDT, CLAUS M.: Eremitagen. Strandbergs Forlag 1988. 4to. 124 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

26449 SMIDT, CLAUS M., og METTE WINGE: Hen over torv og gade. Mennesker og huse i guldalderens København. Gyldendal 1996. 210 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 140

43598 SMIDT, CLAUS M., og METTE WINGE: Hen over torv og gade. Mennesker og huse i guldalderens København. Gyldendals Bogklubber 1996. 210 s. + kort. Illustr. Heftet. - Navn på smudstitelblad. DKK 125

82724 SOLGÅRD, FINN, LISE SKJØT-PEDERDEN og JEPPE TØNSBERG: Lyngby Hovedgade. Registrant over hovedgadens bygninger. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1996. 4to. 496 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

46851 SOMMER, ANNE-LOUISE: Operaen på Dokøen. Gyldendal 2005. 4to. 275 s. Illustr. Orig. halvshirting. DKK 175

52347 SPORVOGNEN. Medlemsblad for Sporvejs- og Omnibusfunktionærernes Organisation. 45.-49. årgang. 1946-50. Illustr. I fem shirtingsbind. DKK 400

8027 STEENSBERG, AXEL: Borups bønder. Et sjællandsk agrarsamfund i vikingetid og middelalder. Højbjerg, Wormianum, 1983. 128 s. Illustr. Heftet. DKK 100

36207 STEENSBERG, AXEL: Gamle danske bøndergårde. Anden udgave. P. Haase & Søns Forlag 1962. 4to. 173 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 150

26852 STEENSBERG, AXEL: Herremændene på Herningsholm. Ridderliv og studeavl. Herning, Poul Kristensen, 1975. 203 s. + foldetavle. Illustr. Orig. kart. DKK 100

30001 STEENSBERG, AXEL: Pebringegården. Højbjerg, Wormianum, 1986. Lille 4to. 96 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

24749 STENSGAARD, PERNILLE: København - folk og kvarterer. Gyldendal 2002. 4to. 336 s. Illustr. Orig. halvshirting DKK 200

47118 STENSGAARD, PERNILLE: Skagen. Gyldendal 2004. 4to. 275 s. Med fotos af Anne Prytz Schademose. Orig. halvshirting. DKK 250

26480 STENSGAARD, PERNILLE: Skagen. Gyldendal 2004. 4to. 275 s. Med fotos af Anne Prytz Schademose. Orig. halvshirting. - En mindre afskrabning på forpermen, ellers velholdt. DKK 200

76209 STILLING, NIELS PETER: Kongehusets boliger gennem 1000 år. Politikens Forlag 2003. 427 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Svag fugtrand nederst på smudsomslag (ses kun på indersiden). - Med dedikation. DKK 175

68355 STILLING, NIELS PETER: Kongehusets boliger gennem 1000 år. Politikens Forlag 2003. 427 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 175

34236 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. Fjerde, reviderede oplag. To bind. Politiken 1998. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

37966 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. To bind. Politikens Forlag 1995. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

58104 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. To bind. Andet oplag. Politikens Forlag 1995. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

90204 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. Bogklubudgave. To bind. Fogtdal 2000. 449 + 435 s. Illustr. Orig. kart. (København før og nu - og aldrig; bind 21-22). DKK 150

2545 STRØMSTAD, POUL: Holbergtidens København skildret af malerne Rach og Eegberg. Med bidrag af Christian Elling og Victor Hermansen. Nyt Nordisk Forlag 1977. Tvær-4to. 198 s. Illustr. i farver. Orig. kart. DKK 200

79604 STRØMSTAD, POUL: Søerne. Sortedamssøen Peblingesøen Sankt Jørgens Sø. G.E.C. Gad 1966. Tvær-8vo. 228 s. + vedlagt foldekort. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

31036 SVENDBORG AMTS BEGYGGELSESNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget ved John Kousgaard Sørensen. G.E.C. Gad 1958. XXXIV,312 s. Heftet. (Danmarks Stednavne; 13). DKK 125

21564 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bd. 1: Skibsdreng og letmatros. Nationalmuseet 1985. 4to. 230 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

78989 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 6: Sejlskibskaptajn. Christian Ejlers' Forlag 1987. 4to. 275 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

21567 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 8: Dampskibskaptajn. Christian Ejlers' Forlag 1988. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

44680 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 2: Sejlskibsmatros og tømmermand. Nationalmuseet 1985. 4to. 238 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

44681 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 4: Fyrbøder og maskinmester. Christian Ejlers' Forlag 1986. 4to. 253 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

88311 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 7: Skibsfører og skipper. Christian Ejlers' Forlag 1988. 4to. 247 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

26329 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Otte bind. Nationalmuseet 1985-88. 4to. Illustr. Orig. kart. DKK 1.000

50922 SØGAARD, HELGE: Skilte i Købstadsmuseet Den gamle By. Aarhus Stiftsbogtrykkerie 1940. 4to. 35 s. Illustr. af Helge Søgaard. Orig. kart. DKK 125

63243 SØRENSEN, JOHN HOUGÅRD: Danske sø- og ånavne. Tre bind. Institut for Navneforskning 1968-78. Heftet. DKK 200

3208 TAMDRUP. Kirke og gård. Redig. af Ole Schiørring. Udgivet af Horsens Museum. Ebeltoft, Skippershoved, 1991. 4to. 160 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

58035 THEISEN, TORBEN: Billeder fra det nu forsvundne Østerbro. Lyngby, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1984. 144 s. Illustr. Heftet. - Navn på smudstitelblad. DKK 100

34318 THESTRUP, POUL: The Standard of Living in Copenhagen 1730-1800. Københavns Universitet 1971. 302 pp. Softcover. DKK 100

47057 THIELE, J.M.: Danmarks folkesagn. Tre bind. C.A. Reitzels Forlag 1843-60. I eet samtidigt halvlæderbind. - Pænt, rent eksemplar. DKK 900

63941 THOMSEN, ALLAN MYLIUS: Café Fodkold. Eventyret om den danske pølsevogn. Sommer & Sørensen 1995. 128 s. Illustr. Heftet. DKK 175

40465 THOMSEN, ALLAN MYLIUS: Sangerindeuvæsenet. En nostalgisk odyssé gennem Københavns berygtede sangerindeknejper i tiden 1820-1920. DR Multimedie / Forlaget Parlando 1996. 160 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

27586 THOMSEN, LUDVIG: Kolding Sejlskibe. Kolding, V. Schæffers Forlag, 1933. 71 s. Illustr. Heftet. - Omslag let nusset. DKK 125

2616 THURAH, LAURIDS DE: Amager og Saltholm. [1758]. Fotografisk optryk med efterskrift af Harry Kaae. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (4),68, (8) s. + 5 tavler. Orig. halvlæder. DKK 350

72211 THURAH, LAURIDS DE: Amager og Saltholm. [1758]. Fotografisk optryk med efterskrift af Harry Kaae. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (4),68, (8) s. + 5 tavler. Orig. shirting. DKK 150

54520 THURAH, LAURIDS DE: Hafnia Hodierna. [1748]. Genudgivet med efterskrift af Steffen Linvald. Rosenkilde og Bagger 1967. 4to. (20),368,(3) s. + tavler. Orig. halvlæder. - Velholdt. DKK 500

54887 THURAH, LAURIDS DE: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse Over den i Øster=Søen liggende [...] Øe Bornholm ... [1756]. Fotografisk optryk med efterskrift af Henning Ipsen. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (10),288,(30) s. Orig. halvlæder. - Velholdt. DKK 300

72240 THURAH, LAURIDS DE: Samsøe. [1758]. Fotogr. optryk med efterskrift af Jakob M.Hansen. Rosenkilde og Bagger 1969. 4to. (6),92,(22) s. + plancher. Heftet. DKK 125

61478 TIDENDE FOR FORHANDLINGERNE VED PROVINDSIALSTÆNDERNE FOR NØRRE-JYLLAND 1844. VIBORG STÆNDER-TIDENDE. Nr. 1-181. 2892 splt. Samt: BETÆNKNINGER OG PETITIONER indgivne i Aaret 1844 fra Provindsialständerne for Nörre-Jylland. CXVIII s. Samt: Cometee-Betænkninger i Sagder, er, af Mangel paa Tid, ikke ere foretagne til Behandling i nærværende Session. 80 s. Samt: Sagsregister til Tidenden for forhandlingerne ved Provindsialständerne for Nørre-Jylland i 1844. Ved H.C. Lehrmann. 16 s. Samt: Oversigt over de i Nørrejyllands Stænderforsamling for 1844 foretagne Sager. 8 s. I to samtidige lidt slidte helshirtingsbind DKK 1.000

83380 TOPSØE-JENSEN, TORBEN: Fem mil langs Øresund. Strandvejens historie. Tredje, let korrigerede oplag. Steen Hasselbalchs Forlag 1969. 239 s. + foldekort. Med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 200

11125 TRAP, J.P.: Bornholms Amt. G.E.C. Gad 1955. Side 373-578. Med illustr. og et kort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; bd. IV,2). DKK 150

8293 TRAP, J.P.: Danmark. Femte udgave. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 31 bind + kortbilag. G.E.C. Gads Forlag 1958-72. Illustr. Orig. vinrødt kunstlæder. DKK 2.000

67368 TRAP, J.P.: Danmark. Femte udgave. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 31 bind + kortbilag. G.E.C. Gads Forlag 1958-72. Illustr. Orig. halvshirting. DKK 2.000

10191 TRAP, J.P.: Danmark. Personregister. G.E.C. Gads Forlag 1972. (8),927 s. Orig. halvshirting. (Trap Danmark, 5. udgave; XII). DKK 150

46272 TRAP, J.P.: Danmark. Stedregister. G.E.C. Gads Forlag 1968. (8),595 s. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; XI). DKK 150

44095 TRAP, J.P.: Færøerne. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen og Jóannes Rasmussen. G.E.C. Gads Forlag 1968. (12),375 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave, bind XIII). DKK 200

44234 TRAP, J.P.: Haderslev Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. (4),384 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,1). DKK 150

46192 TRAP, J.P.: Holbæk Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 1954. S. 293-592. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5.udgave; III,2). DKK 150

46270 TRAP, J.P.: Københavns Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft og Harald Jørgensen. G.E.C. Gads Forlag 1960. S. 927-1221. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; II,3) DKK 150

46195 TRAP, J.P.: Odense Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1956. 516 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; V,1). DKK 150

45761 TRAP, J.P.: Ribe Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. s. 574-1067. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave, bind IX,2). DKK 150

26441 TRAP, J.P.: Ringkøbing Amt. Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. (4),575 s. + foldekort. Illustr. Orig. vinrødt kartonbind. (Trap Danmark, femte udgave, bind IX,1). DKK 200

46199 TRAP, J.P.: Skanderborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1964. S. 358-746. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5.udgave; VIII,2). DKK 150

46194 TRAP, J.P.: Sorø Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1954. S. 589-960. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; III,3). DKK 150

59111 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Danmark. Almindelig Deel. - Speciel Deel. Anden udgave. Seks bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1879. - Samt: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1864. Ialt otte bind, indbundet i seks samtidige halvbind af pergament med vinrøde skindtitelfelter. Med talrige kort, planer og tontrykte litografier. DKK 3.000
De to bind om Slesvig, der egentlig hører til førsteudgaven af Trap, er her indbundet sammen med andenudgaven.

31845 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1864. (8),682,35 s. + kort og prospekter. I eet godt halvlæderbind. DKK 1.500

33668 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. [1864]. Fotografisk optryk. Selskabet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1975. (14),(6),682,35,3 s. + kort og prospekter. I to kartonbind. Kortene i separat kartonmappe. - Velholdt. DKK 600

22764 TRAP, J.P.: Storkøbenhavn. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. Tre bind. G.E.C. Gad 1959-60. Illustr. Med kortbilag. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; 2-4). DKK 200

34556 TRAP, J.P.: Storkøbenhavn. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 3 bind. G.E.C. Gad 1959-60. Illustr. Med kortbilag. Orig. shirting, med smudsomslag. (Trap Danmark, 5. udgave; 2-4). DKK 200

46200 TRAP, J.P.: Svendborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1957. S. 513-1004 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; V,2). DKK 200

44233 TRAP, J.P.: Tønder Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1966. s. 380-762 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,2). DKK 150

46196 TRAP, J.P.: Vejle Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1964. Side 743-1257. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VIII,3). DKK 150

46197 TRAP, J.P.: Viborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1962. (8),515 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VII,1). DKK 200

45762 TRAP, J.P.: Åbenrå-Sønderborg Amter. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1967. s. 757-1330. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,3). DKK 200

46201 TRAP, J.P.: Århus Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1963. 360 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VIII,1). DKK 150

83684 TØNNESEN, ALLAN, og CLAUS M. SMIDT: Frederiksberg. Palle Fogtdal 1991. 368 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200
København før og nu - og aldrig, bind 13.

35803 UDEN FOR MURENE. Fortællinger fra det moderne gennembruds København. Redig. af Klaus P. Mortensen. Gads Forlag 2002. 4to. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

4034 VADEHAVET - et dansk-tysk-hollandsk naturområde. Esbjerg, BYGD, 1970. 4to. 368 s. + løst indlagt foldetavle. Rigt illustr. i farver. Orig. lærred, med smudsomslag. DKK 250

70021 VADEHAVET - et dansk-tysk-hollandsk naturområde. Esbjerg, BYGD, 1970. 4to. 368 s. Rigt illustr. i farver. Orig. lærred, med smudsomslag. - Foldetavle mangler. DKK 175

72673 VALLØ. Historien om et slot og dets ejere dets skæbne og funktion fra middelalder til nutid og fremtid. Redig. af Sys Hartmann. Udgivet af Vallø Stift 1988. 4to. 508 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 250

66211 VAMMEN, TINNE: Rent og urent. Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Gyldendals Bogklub 1988. 296 s. Illustr. HEftet. DKK 75

59366 VEJLE BYS HISTORIE 1327 - 13. August - 1927. Redig. af C.V. Petersen. Udgivet af Vejle Byraad 1927. 4to. (6),426 s. + to farveplancher. Illustr. Orig. halvlæder. - Ryggen bleget, ellers fin. Exlibris. DKK 350

11623 ET VENDEPUNKT I KØBENHAVNS HISTORIE. Redig. af Sigurd Jensen. G.E.C. Gad 1959. 232 s. + kort. Heftet. DKK 90

28239 VIBORG SØNDERSØ 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85. Redig. af Jesper Hjermind m.fl. Højbjerg, Jysk Arkæologisk Selskab, 1998. 4to. 372 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

83211 VONSILD-DALBY TILLYSNINGSBOG 1678-1683. Redig. af Hans H. Worsøe. Landbohistorisk Selskab 1987. (8),XVIII,178 s. Heftet. (Ældre danske Kirkebøger). DKK 100

11303 WAD, G.L.: Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaars - Dagen for Oprettelsen af Det adelige Stift Vallø. Trykt som manuskript. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri 1888. 4to. (8),XXXIV,285 s. + plancher. Orig. shirting. - Medfølger et 29 sider langt håndskrevet supplement, der viderefører Valløs historie til 1898, udarbejdet af O. v. Munthe af Morgenstierne. DKK 600

82080 WANSCHER, VILHELM: Kronborgs Historie. Fischers Forlag 1939. Folio. (8),192 s. + plancher. Orig. kart. - Uopskåret, som ny. DKK 400

87191 WEGENER, C.F.: Historiske Efterretninger om Abrahamstrup Gaard i ældre og nyere Tid. To bind. L. Levins Bogtrykkeri 1855-56. (2),264 + 348 s. + 1 kort. Samtidige helbind af rødt maroquin, med helt guldsnit. Eksemplar på stort papir. Svag, gennemgående fugtskjold på øverste margen af bind 1. Let gulpletning. DKK 1.500

34553 WEISCHE, ELLINOR: Friluftskunsten i København. Veiledning for Eleverne paa Statens Lærerhøjskole. Levin & Munksgaard 1932. 79 s. Med enkelte illustr. Halvlæder. DKK 100

54439 WELBLUND, AAGE, og ARTHUR HASSØ: Gamle Landevejskroer fra København til Korsør. H. Hagerup 1946. 4to. 329 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

63305 WENDT, JOH. CHR. W.: Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn. Jens Hostrup Schultz 1833. (8),64,18 s. + 5 kobberstukne planer, den ene in duplo. Desuden en titelvignet i kobbertryk. Samtidigt papirbind. Tavlerne plettede. DKK 500

71791 WINTHER, JAN KOFOD: Himmelskud. Danmarksbilleder fra mit fly. Gyldendal 2007. 4to. 220 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

1129 WITTENDORFF, ALEX: Alvej og kongevej. Akademisk Forlag 1973. 348 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200
Wittendorffs disputats. Bogen omhandler udelukkende vejene på Sjælland.

11156 ZAHRTMANN, M.K.: Rønne By og Borgere. Udgivet af Rønne Byraad. Rønne 1927. 4to. (8),277 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

12234 ZEEBERG, NILS KR.: Linie 4 - Farimagsgadelinien. Sporvejshistorisk Selskab 1981. 72 s. Illustr. Heftet. DKK 125

18044 ZENIUS, MARIANNE: Landbokvinden i det 20. århundrede. G.E.C. Gad 1982. 247 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

37290 ZENIUS, MARIANNE: Landbokvinden i det 20. århundrede. Anden udgave. G.E.C. Gad 1990. 247 s. Illustr. Heftet. DKK 90

25034 ZINGLERSEN, BENT: Endnu en skaal København. Hasselbalch 1966. 163 s. + illustr. Heftet. DKK 75

81040 ZINGLERSEN, BENT: Københavns havne. Samlerens Forlag 1977. 152 s. Illustr. Heftet, prisetiket på smudsomslag. DKK 75

79602 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske gadenavne og deres historie. Politikens Forlag 1972. 288 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 125

8321 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske gadenavnes historie. Anden udgave. Politiken 1979. 343 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 125

78488 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske monumenter og mindesmærker. Politikens Forlag 1974. 259 s. Illustr. Orig. kart. - Spor af tape på forsats, ellers fin og ren. DKK 100

25035 ZINGLERSEN, BENT: Vesterbros Passage. Samleren 1978. Lille 4to. 111 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 85

81039 ZINGLERSEN, BENT: Vesterbros Passage. Samleren 1978. Lille 4to. 111 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 65

55026 ØSTRE GASVÆRK 1935. Uden udgiverangivelse. Tvær-8vo. 13 s. Illustr. Heftet. - Et lille stencileret tekststykke indklæbet på sidste side. DKK 125

65099 AAKJÆR, JEPPE: Hedevandringer. Danmarks Naturfredningsforening / Bogans Forlag 1995. Lille 4to. 79 s. Illustr. i farver. Orig. kart., smudsomslag med lille rift. - Exlibris. DKK 100

34364 AARHUS BORGERE 1915-1920. Aarhus, M.A. Caprianis Fotografiske Atelier, 1921. 4to. (2),404 sider. Illustr. Shirting. DKK 250

DANISH TOPOGRAPHY / DANSK TOPOGRAFI
 
SUBJECT INDEX / EMNER
ORDER FORM / BESTILLING